Από τι εξαρτάται η επιτυχία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, 14:47
Από τι εξαρτάται η επιτυχία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος
Γράφει ο Κων/νος Τόγιας Διευθυντής Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Στο παρόν άρθρο θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να προβείτε σε ασφαλείς επιλογές για την ιδιωτική σας συνταξιοδότηση.

Ξεκινώντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό προγραμματισμό είναι: η ηλικία του ασφαλισμένου κατά την έναρξη του προγράμματος, η ηλικία συνταξιοδότησης, που σηματοδοτεί και παράλληλα πόσα χρόνια θα αποταμιεύετε, και φυσικά το ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνετε ή του εφάπαξ (εναλλακτικά της σύνταξης).

Ένα επιτυχημένο συνταξιοδοτικό χαρακτηρίζεται από 1 και μόνο πράγμα:

Την ευκολία καταβολής των εισφορών, που καθιστά το πρόγραμμα βιώσιμο, ώστε να φτάσει μέχρι στη λήξη του. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του ποσού των εισφορών. Μη ξεχνάτε, ο λόγος που η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών δεν καταφέρνει να είναι συνεπής με τις πληρωμές του επαγγελματικό τους ταμείου είναι γιατί τα ποσά των εισφορών δεν είναι βιώσιμα.

Η επιλογή των εισφορών είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων και πρέπει να γίνει με κατάλληλο σχεδιασμό αλλά και σύνεση με τη συμβολή του σχεδιαστή του συνταξιοδοτικού προγράμματος.

4 βασικοί παράγοντες επηρεασμού των εισφορών που πρέπει να γνωρίζουμε:

• Το ποσό της σύνταξής μας επηρεάζεται από το ποσό που θα αποταμιεύουμε κάθε χρόνο αλλά και τη διάρκεια του προγράμματος που σχετίζεται με την ηλικία συνταξιοδότησής μας. Αν επιθυμείτε να αυξήσετε το ποσό της σύνταξης σας, προτιμήστε να αυξήσετε 1 με 2 χρόνια την ηλικία συνταξιοδότησης και αυτό γιατί αν επιλέξετε να αυξήσετε το ποσό της αποταμίευσης, το τελευταίο θα σας ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιβαρύνοντας σας συνεχώς.

• Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει τις εισφορές είναι η επιλογή της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων κατά 3% κάθε χρόνο με σκοπό την απαλοιφή της επίδρασης του πληθωρισμού στην αξία του κεφαλαίου. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει εδώ είναι το ότι οι εισφορές θα αυξάνονται με τέτοιο ρυθμό από ένα σημείο και μετά που μπορεί να καθιστούν μη βιώσιμες, με αποτέλεσμα τη διακοπή του συμβολαίου. Αν επιθυμείτε καταπολέμηση του πληθωρισμού μπορείτε με έναν σχεδιασμό προαιρετικών εκτάκτων καταβολών να υπερκαλύπτετε τη διαφορά αυτή διατηρώντας ωστόσο τις εισφορές του προγράμματός σας σταθερές.

• Υπολογίστε ότι το εισόδημά σας είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το ποσό των εισφορών, μιας και που αυτές δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 8% του συνολικού σας εισοδήματος για να διατηρείται το πρόγραμμα σας βιώσιμο.

• Το ποσό της ιδιωτικής σας σύνταξης θα πρέπει ιδανικά να κυμαίνεται στο 20% του μισθού σας. Με βάση αυτό τον υπολογισμό θα υπολογιστεί τόσο η εισφορά σας όσο και τα χρόνια αποταμίευσης που θα απαιτηθούν.

Η ασφαλής καθοδήγηση σε όλα τα βήματα πριν τη σύναψη ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου εγγυώνται και την επιτυχία του.

Πηγή: www.idiotiki-syntaxi.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, 14:47