Με μειωμένο Φ.Π.Α. 13% η παράδοση νερού από τους Ο.Τ.Α.

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011, 15:40
Με μειωμένο Φ.Π.Α. 13% η παράδοση νερού από τους Ο.Τ.Α.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1242 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, παρέχονται διευκρινίσεις για το θέμα υπαγωγής στον Φ.Π.Α. της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών ή το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β' Ν.4002/2011.

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, οι Ο.Τ.Α., οι σύνδεσμοι αυτών, το Δημόσιο και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. για τη δραστηριότητά τους αυτή υπάγονται στον φόρο και οφείλουν να χρεώνουν Φ.Π.Α. στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν από 22.08.2011, ανεξάρτητα από την περίοδο κατανάλωσης που αφορούν.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο Φ.Π.Α. γίνεται απαιτητός κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011, 15:40