Μείωση ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010, 13:55
Μείωση ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο

Μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. κατά τον μήνα Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στο 48,6% έναντι 49,8% κατά τον προηγούμενο μήνα.

Οι Έλληνες επενδυτές στις 29/10/2010 κατείχαν το 50,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..

Τον Οκτώβριο 2010, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξεως των 118,67 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (€137,14 εκατ.) και υπεράκτιες εταιρείες (5,19 εκατ.), ενώ εκροές εμφάνισαν τα ξένα νομικά πρόσωπα (14,65 εκατ.) και τα ξένα φυσικά πρόσωπα (€9,02 εκατ.)

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 117,11 εκατ., οι οποίες προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (52,48 εκατ.), από ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (50,17 εκατ.), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (0,04 εκατ.) και από τον δημόσιο τομέα (14,41 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2010 πραγματοποίησαν το 51,9% των συναλλαγών (τον Σεπτέμβριο 2010 πραγματοποίησαν το 47,3% των συναλλαγών, ενώ τον Οκτώβριο 2009 είχαν πραγματοποιήσει ομοίως το 47,3% των συναλλαγών). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Οκτώβριο 2010 πραγματοποίησαν το 27,2% των συναλλαγών (τον Σεπτέμβριο 2010 πραγματοποίησαν το 30,4% των συναλλαγών, ενώ τον Οκτώβριο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 36% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Οκτώβριο 2010 πραγματοποίησαν το 18,6% των συναλλαγών (τον Σεπτέμβριο 2010 πραγματοποίησαν το 19,7% των συναλλαγών, ενώ τον Οκτώβριο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 14,4% των συναλλαγών).

Η συνολική αξία συναλλαγών έφθασε τα 2,6 δισ. (αυξημένη κατά 8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2010, αλλά μειωμένη κατά 59% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2009).

Σημειώνεται ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα 59,4 δισ., αυξημένη κατά 6,3% από τον Σεπτέμβριο 2010 αλλά μειωμένη κατά 40,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2009.

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο ανήλθε στις 64.051 έναντι 68.786 κατά τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριος 2009: 88.364).

Τον Οκτώβριο 2010 δημιουργήθηκαν 3.697 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 3.460 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010, 13:55