Πλεόνασμα ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013, 20:24
Πλεόνασμα ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος
Πλεόνασμα ύψους 663 εκατ. ευρώ, παρουσίασε τον Ιούνιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, (έναντι πλεονάσματος 73 εκατ. τον Ιούνιο του 2012) σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σημείωσε μείωση της τάξεως του 58,3% στα 2,9 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και στην άνοδο του τουρισμού.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 651 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης, κυρίως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 397 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 268 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη σημαντική άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 273 εκατ. ευρώ και σε πολύ μικρότερο βαθμό στη μείωση των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες κατά 22 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε ελαφρώς κατά 87 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές κατά 132 εκατ. ευρώ (7%), η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 45 εκατ. ευρώ (4,2%). Τέλος, το ισοζύγιο πλοίων (πωλήσεις μείον αγορές) παρουσίασε μικρό πλεόνασμα 2,3 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών σημείωσαν μικρή πτώση κατά 27 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά αποκλειστικά την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των «λοιπών» (εκτός θαλάσσιων) μεταφορών.

Οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή αύξηση (εισροή) 903 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή μείωση (αποεπένδυση) 148 εκατ. ευρώ (εισροή).

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013, 20:27