Στο 5,7% η ύφεση το δ΄τρίμηνο του 2012

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013, 12:30
Στο 5,7% η ύφεση το δ΄τρίμηνο του 2012
Στο 5,7% διαμορφώθηκε η ύφεση στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2012, έναντι 6% που προέβλεπε αρχικά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε μέσα επίπεδα, το 2012 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,375%. Μείωση κατά 4,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Όπως διευκρίνισε η ΕΛΣΤΑΤ, η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 9,0% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,3%, ενώ μείωση κατά 17,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

Μείωση κατά 8,1% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2011 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 6,3%

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013, 15:53