Παράνομες οι περικοπές στο ενιαίο μισθολόγιο

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017, 20:34
Παράνομες οι περικοπές στο ενιαίο μισθολόγιο
Μετά την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ο Άρειος Πάγος μπλοκάρει μειώσεις άνω του 25% στις αποδοχές των εργαζομένων σε ΔΕΚΟ και  Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δικαιώνοντας τους εργαζομένους στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξάνθης που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

​Οι αρεοπαγίτες, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφάνθηκαν ότι είναι μη νόμιμες οι μειώσεις αποδοχών πέραν του 25%, που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση με το ν. 4354/2015 για τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου έρχεται τρία χρόνια μετά την ταυτόσημη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είχε κρίνει ότι δεν επιτρέπεται να περικοπούν οι αποδοχές στο ενιαίο μισθολόγιο των εργαζομένων των ΝΠΙΔ του Δημόσιου Τομέα περισσότερο από 25%, θεωρώντας ούτε λίγο ούτε πολύ «αυθαίρετη» την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που υποχρέωνε τις ΔΕΚΟ να αγνοήσουν ουσιαστικά την κρίση του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Οι αρεοπαγίτες, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφάνθηκαν ότι είναι μη νόμιμες οι μειώσεις αποδοχών πέραν του 25%, που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση με το ν. 4354/2015 για τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ και τα λοιπά ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος, στην υπ΄ αριθμ. 113/2017 απόφασή του, υπογραμμίζει ότι «η ρύθμιση του Ν. 4354/2015, την οποία επικαλέσθηκε η ΔΕΥΑ Ξάνθης προκειμένου να δικαιολογήσει (εκ των υστέρων) τις περικοπές είναι μη νόμιμη, καθώς ήδη το θέμα είχε κριθεί με τελεσίδη δικαστική απόφαση».

Αναδρομικές ρυθμίσεις και περικοπές

Στην απόφαση του Αρείου Πάγου τονίζεται πως «ο νομοθέτης δικαιούται κατ’ αρχήν να θεσπίζει αναδρομικές ρυθμίσεις», όταν η ευχέρειά του αυτή δεν περιορίζεται ευθέως από το Σύνταγμα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην αναδρομική επιβολή φόρου.

​Οι αναδρομικές ρυθμίσεις δεν επιτρέπεται να θίγουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου ΠάγουΠαράλληλα, όμως, επισημαίνεται πως η ευχέρεια αυτή του νομοθέτη έχει όρια, τα οποία ελέγχονται από τα δικαστήρια και οι αναδρομικές ρυθμίσεις δεν επιτρέπεται να θίγουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Εξάλλου, προσθέτουν οι αρεοπαγίτες, η αναδρομική ρύθμιση του νόμου δεν επιτρέπεται να προσκρούει σε άλλες συνταγματικές διατάξεις, όπως η αρχή της ισότητας και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας (άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος) ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι ενδέχεται να καλύπτει και τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ και θα αποτελέσει ένα ισχυρό χαρτί σε άλλους εργαζομένους στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι οποίοι θα σπεύσουν να την επικαλεστούν ακολουθώντας τη δικαστική οδό.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017, 20:50