Ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 22:05
Ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα
Στα 2,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα, το 2011, έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ, το 2010.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 84 εκατ. ευρώ έναντι 90,5 εκατ. ευρώ. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 8,3 εκατ. ευρώ ή 9,9 % επί των πωλήσεων έναντι 9,7 εκατ. ευρώ ή 10,8% επί των πωλήσεων, το δωδεκάμηνο του 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 22:05