ΟΤΕ: Προσεχώς και σε διαγωνισμούς φορέων του δημοσίου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, 16:19
ΟΤΕ: Προσεχώς και σε διαγωνισμούς φορέων του δημοσίου
Την πρόθεσή της να συμμετάσχει στις διαδικασίες ανάληψης έργων προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανακοίνωσε η ΟΤΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η "ΟΤΕ Α.Ε." προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, ήτοι σε διαγωνισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείου Τουρισμού, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων, σε διαγωνισμούς ΟΤΑ, ήτοι διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων, σε διαγωνισμούς Ανωνύμων Εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως και σε διαγωνισμούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ΟΑΕΔ, ΕΛ.ΤΑ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ ΑΕ, ΕΡΤ Α.Ε., Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ, Βουλή των Ελλήνων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ. και επισυναπτομένων από αυτούς φορέων της χώρας.

«Για τον λόγο αυτό προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους μας όπως προβούν εάν δεν το έχουν πράξει ήδη στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του ως άνω π.δ. 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους.

Ανακοινώνονται τέλος οι προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στην στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, 16:19