Συστήματα Sunlight: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση θυγατρικής

Συστήματα Sunlight: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση θυγατρικής
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης διά απορρόφησης από τη «Συστήματα Sunlight» της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Sunlight Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Διαχείρισης Επεξεργασίας Ανακύκλωσης Υλικών και Εμπορίας Ανακτώμενων Υλικών».

Σημειώνεται ότι σκοπός της ως άνω συγχώνευσης είναι η επίτευξη συνεργειών και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου Sunlight.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, 12:07