Βελτιωμένα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου Υγεία στο τρίμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 18:09
Βελτιωμένα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου Υγεία στο τρίμηνο
Στις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις για την περικοπή των τιμολογήσεων αποδίδει το νοσοκομείο «Υγεία» το ότι δεν παρουσιάζει στο πρώτο τρίμηνο του έτους ακόμη καλύτερη εικόνα των βασικών οικονομικών μεγεθών.

Ειδικότερα, στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ανακοίνωσε τα βασικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €61,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του τριμήνου κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 11,5% και ανήλθαν στα €11,6 εκ.

Διευκρινίζεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση ότι "τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 2017 και 2016, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018".

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, 18:50