Εντατικούς ελέγχους στα ξενοδοχεία προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 07:25
Εντατικούς ελέγχους στα ξενοδοχεία προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ
Εντατικούς ελέγχους στα ξενοδοχεία προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017, τόσο από τις ΔΟΥ όσο και από την Υπηρεσία Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων. Αυτό προκύπτει από απάντηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΑΔΕ σε έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή σε ερώτηση βουλευτή σχετικά με τους ελέγχους που προγραμματίζει το Υπουργείο Οικονομικών στα ξενοδοχεία.

Στο έγγραφο τονίζεται ότι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το έτος 2017 έχουν τεθεί ως υψίστης σημαντικότητας και προτεραιότητας οι εξής στόχοι και δράσεις:

• Έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διενέργειας μερικών φορολογικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις φοροδιαφυγής κατόπιν διαδικτυακής έρευνας.

• Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο.

• Διενέργεια τουλάχιστον 35.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 15% αυτών.

• Διενέργεια τουλάχιστον 5.000 εμφανών ελέγχων και ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

• Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 42% αυτών.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΑΔΕ, η περαιτέρω γεωγραφική κατανομή και εξειδίκευση των στόχων στις ελεγκτικές υπηρεσίες γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες όσον αφορά στις Δ.Ο.Υ. και από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.Ε.). όσον αφορά στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, προγραμματίζονται ειδικές δράσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το έτος 2018.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 07:28