Παραδίδουν προϋπολογισμούς στα τέλη Αυγούστου τα υπουργεία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017, 11:19
Παραδίδουν προϋπολογισμούς στα τέλη Αυγούστου τα υπουργεία
Με επαναλαμβανόμενη εντολή τον περιορισμό των δαπανών και τη συγκράτηση των όποιων υπερβάσεων έχουν σημειωθεί, τα υπουργεία είναι υποχρεωμένα να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό τους για το 2018 και να τον παραδώσουν στα τέλη του καλοκαιριού.

Την ετήσια εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018 έστειλε ο Γ. Χουλιαράκης σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.

Στη συνέχεια το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα καταρτίσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατίθεται βάσει Συντάγματος στη Βουλή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου.

Η εγκύκλιος καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ανώτατα όρια δαπανών τα οποία θα πρέπει να τηρούν όλοι οι φορείς, από τα υπουργεία έως τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους.

Η δημοσιονομική πειθαρχία και στενότητα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αφού όλα προβλέπονται στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής.

Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν από τις δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, για επιχορηγήσεις, αλλά και για προμήθειες, για ενοίκια έως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι ανάγκες του ελληνικού κράτους παραμένουν μεγάλες παρά τις περικοπές που επέβαλαν μνημόνια και κυβερνήσεις.

Το σύνολο των δαπανών για το 2018 θα διαμορφωθεί κατά πάσα πιθανότητα στα 56,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 49,3 δις είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για αμοιβές προσωπικού θα δοθούν 12.16 δισ. ευρώ, για εξοπλιστικά προγράμματα 510 εκατομμύρια ευρώ και για καταπτώσεις εγγυήσεων 1 δισ. ευρώ περίπου.

Οι τόκοι που θα πληρώσει το Δημόσιο υπολογίζονται σε 5,9 δισ. ευρώ.

Μ. Παπ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017, 12:39