Ευρωπαϊκά κονδύλια για «πράσινα» έργα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010, 21:47
Ευρωπαϊκά κονδύλια για «πράσινα» έργα
Η απελευθέρωση αδέσμευτων κονδυλίων ύψους 146 εκατ. ευρώ συζητείται και αναμένεται να ψηφιστεί επί της συμφωνίας με το Συμβούλιο, για την χρηματοδότηση πράσινων έργων. Πρόκειται για έργα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης και αναπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) θα επιτρέψει τη διοχέτευση των αδέσμευτων κονδυλίων σε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, για τη στήριξη έργων όπως:

-ανακαινίσεις δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

-κατασκευή μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενσωμάτωση τους στα δίκτυα ηλεκτροδότησης

-καθαρές αστικές συγκοινωνίες και ειδικότερα οχήματα που κινούνται με ηλεκτρισμό και υδρογόνο

-τοπικές υποδομές, όπως: οδικός φωτισμός βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνοι μετρητές και ευφυή δίκτυα.

Το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην παροχή στήριξης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων, τα οποία πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα, ώστε να γίνει η αποπληρωμή της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα αδέσμευτα κονδύλια, ύψους €146 εκατ., θα είναι στο σύνολο τους διαθέσιμα από 1 Ιανουαρίου 2011 και πρέπει να διοχετευθούν έως 31 Μαρτίου 2014.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010, 21:54