Οδηγός για «πράσινες» συσκευές

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011, 07:29
Οδηγός για «πράσινες» συσκευές
Μπορούμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και στον περιορισμό των τοξικών ουσιών επιλέγοντας μία ηλεκτρονική συσκευή; Η απάντηση είναι ναι.

Όπως αποδεικνύεται από τον νέο Οδηγό για πιο Πράσινα Ηλεκτρονικά της Greenpeace, οι επιλογές που κάνουμε ως καταναλωτές έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν την αγορά και να προστατεύσουν το περιβάλλον.

Ο Οδηγός αξιολογεί τις εταιρίες κολοσσούς των ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές κλπ.) βάσει των επιδόσεών τους σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν, τη μείωση της ρύπανσης από τοξικά και τη βιωσιμότητα των εταιρικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα, η 17η έκδοση του Οδηγού για πιο Πράσινα Ηλεκτρονικά που δημοσιεύει η Greenpeace θέτει μία σειρά από νέα κριτήρια που καταρχάς αξιολογούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτά αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα και το σύνολο του κύκλου ζωής των προϊόντων, καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, τίθενται νέα κριτήρια που αναδεικνύουν τα πιο πράσινα προϊόντα, δηλαδή μέτρα και πρακτικές που καταργούν τη χρήση τοξικών ουσιών, αξιοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά, αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών και αξιολογούν τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Τέλος, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στις πολιτικές που προωθούν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, με κριτήρια για την προέλευση του χαρτιού, την ανακύκλωση παλιών συσκευών, καθώς και τη χρήση των λεγόμενων «conflict minerals» (ορυκτά, η εξόρυξη των οποίων συνδέεται με ένοπλες συγκρούσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και προέρχονται κυρίως από το Κονγκό).

Αυτά τα νέα κριτήρια συνθέτουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανίας ηλεκτρονικών συσκευών με στόχο τη δημιουργία πραγματικά βιώσιμων πρακτικών, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και των πρώτων υλών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ειδικότερα, η έμφαση που δίνεται στα θέματα ενέργειας στην παρούσα έκδοση καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρίες παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη βιομηχανία.

Εξίσου σημαντικό είναι να ασκήσουν οι ίδιες οι εταιρίες επιρροή στις κυβερνήσεις για την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων νομοθεσιών για την καθαρή – ανανεώσιμη – ενέργεια και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Για να δείτε τον Πράσινο Οδηγό επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Greenpeace.

Πηγή: energypress.gr

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011, 07:32