Προτάσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από Ε.Ε. – Ο.Η.Ε.

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009, 14:37
Προτάσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από Ε.Ε. – Ο.Η.Ε.

Σε έγγραφο που περιγράφει τη θέση της ενόψει των διεθνών συνομιλιών για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι το κόστος αναχαίτισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη πρόκειται να εκτοξευθεί στα ύψη τα επόμενα χρόνια καθώς τα ετήσια έξοδα θα αυξηθούν κατά 175 δισ. ευρώ παγκοσμίως μέχρι το 2020. Περισσότερο από το 50% του ποσού αυτού θα επιβαρύνει αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Το έγγραφο προτείνει, μεταξύ άλλων, εναλλακτικούς τρόπους αύξησης της διεθνούς χρηματοδότησης, όπως την υποχρέωση των χωρών να συμβάλουν ανάλογα με το εισόδημα και το επίπεδο των εκπομπών τους, καθώς και τη δημοπράτηση ορισμένων δικαιωμάτων εκπομπής σε μια αγορά άνθρακα.

Σε αντάλλαγμα, όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες, εκτός από τις εξαιρετικά φτωχές, θα πρέπει να περιορίσουν την αύξηση των εκπομπών τους ακολουθώντας αναπτυξιακές στρατηγικές που παράγουν λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. Στις στρατηγικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνεται η συγκράτηση της καταστροφής των τροπικών δασών, δεδομένου ότι τα δέντρα και τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα.

Η Ε.Ε. έχει ήδη λάβει τολμηρά μέτρα τα οποία αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών, και βασιζόμενη στην επιτυχία τους αναμένεται να προχωρήσει στη διάσκεψη που διοργανώνει ο ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη τον προσεχή Δεκέμβριο. Ο ΟΗΕ από την πλευρά του αποσκοπεί στην ανάληψη νέας και πιο φιλόδοξης παγκόσμιας δέσμευσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, δεδομένου ότι η ισχύουσα συνθήκη, γνωστή ως πρωτόκολλο του Κυότο, λήγει στα τέλη του 2012.

Η Ε.Ε. θα προτρέψει τις ανεπτυγμένες χώρες να δεσμευτούν για συνολική μείωση 30% των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990). Η συμβολή κάθε χώρας θα ποικίλλει, ανάλογα με το εισόδημα και τον πληθυσμό της, το επίπεδο των εκπομπών και τις προηγούμενες προσπάθειές της για μείωσή τους. Η τήρηση των δεσμεύσεων θα ελέγχεται και θα επιβάλλεται.

Η Επιτροπή προβλέπει επίσης ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο ρόλος της εμπορίας εκπομπών και θα επιδιώξει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα. Όλο και περισσότερες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία εξετάζουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν μηχανισμούς όπως η αγορά άνθρακα της ΕΕ που δημιουργήθηκε το 2005. Ο μηχανισμός αυτός θέτει ανώτατα όρια στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνολικά, αλλά επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αγοράζουν και να πωλούν δικαιώματα εκπομπών μεταξύ τους.

Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι σε κάποιο βαθμό αναπόφευκτη, η συμφωνία που θα επιτευχθεί στην Κοπεγχάγη θα πρέπει να βοηθά τις χώρες να προσαρμοστούν, ενώ θα στηρίζει τις φτωχότερες χώρες που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η ξηρασία, οι καταιγίδες και οι πλημμύρες.

Οι προτάσεις της Επιτροπής, που ανακοινώθηκαν στις 28 Ιανουαρίου, θα συζητηθούν από τους Ευρωπαίους ηγέτες και νομοθέτες κατά τους επόμενους μήνες.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009, 14:37