Ρέθυμνο: Πρόγραμμα ανακύκλωσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στον Αποσελέμη

Ρέθυμνο: Πρόγραμμα ανακύκλωσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στον Αποσελέμη

Πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού ΕΕΝ Αποσελέμη, πραγματοποιεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με στόχο την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) που υλοποιούνται από τον οργανισμό, βασίζονται στην λογική της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών δράσεων, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος είναι διαχρονικός στόχος των υποδομών που κατασκευάζει και διαχειρίζεται ο ΟΑΚ. Σημαντικό στοιχείο των δράσεων Ε.Κ.Ε, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτελεί το «Πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Αποσελέμη (Ε.Ε.Ν.), στα Αγριανά Χερσονήσου, όπου έχει τεθεί σε καθολική εφαρμογή πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών. Ειδικότερα, στην Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης σε καθορισμένα σημεία, στα οποία ανακυκλώνονται τα κάτωθι υλικά, τα οποία διατίθενται στη συνέχεια σε αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα: Χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές φιάλες PET και πώματα από πλαστικές φιάλες, ηλεκτρικές συσκευές, πλαστικές συσκευασίες/ σακούλες, γυαλί, λαμπτήρες, μπαταρίες, συσσωρευτές (μεγάλες μπαταρίες), μελάνια εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων και καμένα έλαια ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.

Η Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη έχει ως μοναδικό απόβλητο της παραγωγικής της διαδικασίας την αφυδατωμένη ιλύ (λάσπη), η οποία εναποτίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επίσης, δεν δημιουργούνται απόνερα ή άλλου είδους υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία, καθώς το νερό από όλες τις διεργασίες επιστρέφει στην είσοδο της εγκατάστασης προς επανεπεξεργασία. Οι παραπάνω ενέργειες, όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι του ΟΑΚ, μειώνουν σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συνολικής λειτουργίας της Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη, προστατεύοντας ουσιαστικά το περιβάλλον.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, 22:17