Μια επιχείρηση είναι κύτταρο του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Το στοίχημα όμως είναι να αποτελεί ένα υγιές κύτταρο, που θα χαράσσει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο ακολουθώντας τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης και αφήνοντας πίσω την μονόπλευρη παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών.
Μια επιχείρηση έχοντας ως φιλοσοφία της τη βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργεί στο οικοσύστημα άρρηκτους συνδέσμους μεταξύ των κρίκων, που το απαρτίζουν, που δεν είναι άλλοι από τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο της κοινωνίας. 

H Lidl Ελλάς μέσα από στοχευμένες δράσεις, στα πλαίσια μια ολιστικής στρατηγικής, έχει πετύχει στα 24 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας όλων μας. Αναλύει συνεχώς τις ανάγκες, που προκύπτουν μέσα στο τρίπτυχο εργαζόμενοι-κοινωνία- περιβάλλον και σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της με βάση την ομαλή τους συνύπαρξη και ανάπτυξη. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παρακολουθώντας την πορεία ενός προϊόντος από τη δημιουργία του μέχρι την τελική του χρήση, η Lidl Ελλάς, καταφέρνει να θέτει στόχους που προωθούν τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι κύριοι πυλώνες, στους οποίους κινείται είναι η μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος, η καταπολέμηση της σπατάλης των πόρων, η αποφυγή των εκπομπών CO2 και η ενεργειακή αναβάθμιση των επιμέρους στοιχείων. Σύμμαχοί σε αυτό τον αγώνα είναι έμπειροι εταίροι, συστήματα και μεθοδολογίες, όπως η πρωτοβουλία Science Based Targets, και η ομπρέλα του ομίλου Schwarz, στον οποίο ανήκει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όμως τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από το μαρούλι, που παίρνουμε από το καλάθι της μαναβικής; 
Οι διάφορες δράσεις είναι ανεξάρτητες, αλλά και αλληλένδετες. Επομένως, όσον αφορά στους προμηθευτές, η Lidl Ελλάς συνεργάζεται μαζί τους για φιλική προς το περιβάλλον προμήθεια των πρώτων υλών, ενώ, παράλληλα, με τον σωστό προγραμματισμό, ελαχιστοποιεί την σπατάλη, παντρεύοντας τις ανάγκες των καταναλωτών με τις παραγγελίες των προϊόντων. Ένας από τους στόχους είναι 50% λιγότερη σπατάλη τροφίμων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής λειτουργίας, έως το 2030.

Στο κομμάτι των συσκευασιών, ο σχεδιασμός τους εκσυγχρονίζεται, οι ογκώδεις συσκευασίες δίνουν τη θέση τους σε πιο μικρές και οι πλαστικές αντικαθίσταται με εναλλακτικά, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Όπως πχ. η απομάκρυνση του μαύρου πλαστικού, που δύσκολα ανακυκλώνεται. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει δέσμευση για 20% λιγότερο πλαστικό και 25% μέση περιεκτικότητα ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες προϊόντων έως το 2025. Τέλος, έχοντας διαπιστώσει ότι το 75% των εκπομπών CO2, που σχετίζεται με τα προϊόντα, αποδίδεται στην παραγωγή τους, η Lidl εργάζεται προς την δέσμευση των προμηθευτών να θέσουν έως το 2026 δικούς τους κλιματικούς στόχους.

Όμως, πέρα από την παραγωγή, οι εκπομπές CO2 προσεγγίζονται από τη Lidl Ελλάς πολυεπίπεδα, ώστε να αποφευχθούν πλήρως, να μειωθούν ή να αντισταθμιστούν μέσα από παράλληλες δράσεις. Στόχος της είναι να μειωθούν μέχρι το 2030 κατά 80% (σε σχέση με το 2019) οι εκπομπές που προκύπτουν από την επιχειρησιακή της λειτουργία. Άλλωστε η Lidl Ελλάς κάνει χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της στο 100%, ενώ, τα έργα αντιστάθμισης επιλέγονται σύμφωνα με υψηλής ποιότητας απαιτήσεις και υλοποιούνται μέσα από πρωτοβουλίες, που αποδεικνύουν τη δέσμευση για μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος. Ήδη 10.000 φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν κάνει την αρχή, ώστε σε βάθος τετραετίας να καλύπτουν το 25% των καταστημάτων της, ενώ οι υπηρεσίες των σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης των αυτοκινήτων, που σήμερα βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας και σε αρκετά καταστήματα, θα καλύψουν το σύνολο του δικτύου καταστημάτων. Τέλος, φωτισμός αποτελούμενος 100% από LED «υποδέχεται» τους πελάτες στους χώρους πώλησης όλων των καταστημάτων.

Για τη Lidl Ελλάς η έννοια της κυκλικής οικονομίας είναι στο επίκεντρο της λειτουργίας της και γι’ αυτό φροντίζει τα ανακυκλώσιμα υλικά να συλλέγονται, να διαχωρίζονται, να αποτιμώνται και να αξιοποιούνται με ποικίλους τρόπους. Όμως επειδή γνωρίζει ότι είναι καλύτερο το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται στην πηγή του, έθεσε ως στόχο να έχει 25% μέση περιεκτικότητα ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μέχρι το 2025, και το 100% της σύνθεσης των καλλυντικών προϊόντων και απορρυπαντικών να είναι χωρίς στερεά και υγρά μικροπλαστικά.

Στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο, η Lidl Ελλάς αναλαμβάνει την ευθύνη και δραστηριοποιείται για ένα μέλλον που είναι σε αρμονία με το περιβάλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βιώσιμη κατανάλωση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης