Οδηγία για την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012, 16:20
Οδηγία για την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα ενσωμάτωσε στην εθνική της νομοθεσία την κοινοτική οδηγία για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Η Ελλάδα, με τον τρόπο αυτόν, συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , της 31ης Μαρτίου 2011, και κατέβαλε στην Επιτροπή πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τη μη συμμόρφωσή της με προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θέτει τέλος στην διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας.

Επιπλέον, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Τσεχία, η Ελλάδα και η Λιθουανία έχουν εφαρμόσει τους προβλεπόμενους από την ΕΕ κανόνες για τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, και σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή θέτει τέλος στην διαδικασία παράβασης κατά των χωρών αυτών.

Η οδηγία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2010.

Επιμέλεια: Παύλος Διονυσόπουλος

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012, 16:22