Ορίστηκαν οι αποδοχές των γενικών γραμματέων στους δήμους

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, 13:52
Ορίστηκαν οι αποδοχές των γενικών γραμματέων στους δήμους

Τις αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων καθορίζει με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης, η οποία αφορά στις αποδοχές για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της απόφασης (1/1/2011) έως ότου εκδοθεί νεότερη, όμοια. 

Οι αποδοχές των γενικών γραμματέων των δήμων ορίζονται στο ποσοστό του 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου, ενώ επισημαίνεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές των γενικών γραμματέων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά. 

Επιπλέον, στους γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003. Επίσης, καταβάλλεται και το επίδομα εορτών και αδείας σε όσους εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά εις βάρος του προϋπολογισμού των οικείων δήμων του Ν. 3852/2010, στους οποίους συνίσταται θέση μετακλητού γενικού γραμματέα, η οποία εκτιμάται για το σύνολο αυτών σε περίπου 6.400.000 ευρώ ετησίως. 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, 13:52