Τρίτη 28 Μαΐου 2024,

βιολογική ηλικία

Η περιοδική νηστεία μειώνει τους παράγοντες κινδύνου για ασθένειες -και τη βιολογική ηλικία

Αυτή η μελέτη δείχνει για πρώτη φορά στοιχεία βιολογικής μείωσης της ηλικίας από δύο διαφορετικές κλινικές δοκιμές, συνοδευόμενα από στοιχεία αναζωογόνησης της μεταβολικής και της ανοσολογικής λειτουργίας.