Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024,

κατάληψη

Η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων που παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών και παραβιάζει το Σύνταγμα

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, ο δήμος βάσει νόμου υποχρεούται να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου

Πρυτανική Αρχή του ΑΠΘ: Ουδεμία εμπλοκή είχαμε στην επέμβαση στη Νομική Σχολή

«Δεν απαιτείται άδεια ή και κλήση από τις πρυτανικές αρχές προς τις δημόσιες αρχές για να επέμβουν στον χώρο του πανεπιστημίου, όταν οι τελευταίες διαπιστώσουν ότι τελούνται αξιόποινες πράξεις»...