Τετάρτη 22 Μαΐου 2024,

φαντασίωση

Η σχέση μεταξύ της συχνότητας των επιθετικών σεξουαλικών φαντασιώσεων και της σεξουαλικής επιθετικότητας

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των βίαιων φαντασιώσεων και της σεξουαλικής επιθετικότητας, η οποία ορίζεται ως μη συναινετική σεξουαλική συμπεριφορά, αλλά οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σύνδεση, όπως το πλαίσιο και η συναίνεση, είναι ασαφείς...