ΣΕΠΕ – Microsoft Ελλάς: Μαθητικός διαγωνισμός ανάπτυξης παιχνιδιού με θέμα την «Προστασία του Περιβάλλοντος»

Λευτέρης Ξυκομηνός
ΣΕΠΕ – Microsoft Ελλάς: Μαθητικός διαγωνισμός ανάπτυξης παιχνιδιού με θέμα την «Προστασία του Περιβάλλοντος»
Η Microsoft Ελλάς και ο ΣΕΠΕ διοργανώνουν το Διαγωνισμό Δημιουργίας Παιγνιδιού με θέμα «Προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές. Βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η εξοικείωση των νέων με βασικές προγραμματιστικές έννοιες, καθώς αυτοί καλούνται να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εργαλείο ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών «Kodu», το οποίο διατίθεται δωρεάν και η χρήση του δεν απαιτεί προηγούμενη ενασχόληση με τον προγραμματισμό. Ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «e-Skills Week 2012», της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον - δράση η οποία τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι η Microsoft, είναι επίσημος υποστηρικτής του eSkills Week 2012, ενώ η διοργάνωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, εντάσσεται και στην ευρύτερη πρωτοβουλία της εταιρίας «Συνεργάτες στη Μάθηση», η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για το e-Skills Week 2012” για την Ελλάδα, έχει οριστεί ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας), αναλαμβάνοντας το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών.Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετέχουν, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων, μαθητές της Β’ ή Γ’ Γυμνασίου, καθώς και μαθητές της Α’ ή Β’ Λυκείου. Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, βοηθάει τους νέους να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και τις ικανότητές τους, σε επίπεδο επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής, την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.sepe.gr/gr/eSkillsKoduCompetition, μέχρι τις 4 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Mathisi@microsoft.com. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το παιχνίδι που έχουν αναπτύξει με το εργαλείο Kodu μέχρι τις 21 Μαΐου, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό Δημιουργίας Παιγνιδιού Kodu» ή να το αναρτήσουν μέσω του Skydrive και να στείλουν την διαδικτυακή διεύθυνση (link).Οι κατατεθειμένες προτάσεις θα αξιολογηθούν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2012, από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ενώ τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι: η συνάφεια του παιχνιδιού με το θέμα του διαγωνισμού, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, να γίνεται εύκολα κατανοητός ο τρόπος του παιχνιδιού, καθώς επίσης, η ύπαρξη τουλάχιστον μίας ολοκληρωμένης πίστας του παιχνιδιού. Ο νικητής ή οι νικητές που θα λάβουν το 1ο βραβείο, θα κερδίσει/κερδίσουν από ένα Xbox 360 Kinect, το 2ο βραβείο από ένα Σετ πληκτρολόγιο - ποντίκι Microsoft και το 3ο βραβείο από ένα ποντίκι Microsoft.Επιπλέον υλικό και οδηγοί για το Kodu είναι διαθέσιμα στις παρακάτω ιστοσελίδες:

• Για το Kodu: http://www.kodugamelab.com και http://www.koduplay.gr/

• Για το Kodu μαζί με άλλα δωρεάν εργαλεία για την εκπαίδευση, μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο «Learning Suite» από την ιστοσελίδα «Συνεργάτες στην Μάθηση Δωρεάν Εργαλεία»: http://www.microsoft.com/hellas/education/pil/freetools.aspx

• Επιπλέον υλικό και βίντεο: https://skydrive.live.com/?cid=41d278e864625bd7&resid=41D278E864625BD7!2176&id=41D278E864625BD7%212176Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τη χρήση του Kodu στα γραφεία της Microsoft (Κηφισίας 221, Μαρούσι), καθώς και διαδικτυακά. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα στείλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα λάβουν τη σχετική πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


 
Περισσότερες πληροφορίες:

(σχετικά με το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email)
Mathisi@microsoft.com

(επίσημη ιστοσελίδα)
http://windows.microsoft.com/el-GR/skydrive/home

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012, 13:31