Στο «μικροσκόπιο» η Ελλάδα για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας ελέγχου των πλοίων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, 11:54
Στο «μικροσκόπιο» η Ελλάδα για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας ελέγχου των πλοίων
Με σκοπό να διακριβωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης και ορθής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2009/16, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το Κράτος-λιμένα (Port State Control), κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕMSA) επισκέφθηκε τη χώρα μας.

Ο έλεγχος από πλευράς του EMSA επικεντρώθηκε τόσο στο Συντονιστικό Γραφείο Επιθεωρήσεων Κράτους-λιμένα του Αρχηγείου του Λιμενικού όσο και στις λιμενικές αρχές Πειραιά και Ελευσίνας με τη διαπίστωση τήρησης των θεσμοθετημένων διαδικασιών του Paris MoU από τους υπηρετούντες εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, καθώς και με την επίβλεψη διενέργειας επιθεωρήσεων Κράτους-λιμένα σε δύο πλοία στους λιμένες Πειραιά και Ελευσίνας αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρούνται στην πληροφοριακή βάση δεδομένων της ΕΕ «THETIS» από τους επιθεωρητές με αυτά που τηρούνται στα Κύρια Γραφεία Επιθεωρήσεων των Λιμενικών Αρχών, αλλά και σε στοιχεία που αφορούν στην επάρκεια των επιθεωρητών Κράτους-λιμένα της χώρας μας.

Εκ μέρους του κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) υπήρξε η παραδοχή ότι η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι από εκείνα τα κράτη-μέλη που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος του ισόρροπου μεριδίου (overburden state) αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων πλοίων προτεραιότητας Ι υπό ξένη σημαία που καταπλέουν στους λιμένες και αγκυροβόλια καθώς και η διαπίστωση βελτίωσης της επίδοσης (performance) της ελληνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης σε σχέση με την προηγούμενη επιθεώρηση του EMSA που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, 11:54