Γαλλία: Τα κτηνιατρικά φάρμακα, ένα βήμα προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, 18:10
Γαλλία: Τα κτηνιατρικά φάρμακα, ένα βήμα προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής
Το Κοινοβούλιο ψήφισε νέους κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών στη κτηνοτροφία ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση ανθεκτικών βακτηρίων στην ανθρώπινη διατροφή, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν εκτίθενται σε αντιβιοτικά στο αίμα τους και ότι τα αντιβιοτικά παραμένουν αποτελεσματικά κατά των λοιμώξεων.

Η κεντρική ιδέα του κανονισμού αυτού είναι, να περιοριστεί η χρήση αντιβιοτικών και η χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα να γίνεται μόνον εφόσον συνιστάται από κτηνίατρο και υπάρχει κίνδυνος σοβαρής μόλυνσης και εξίσου, οι συλλογικές θεραπείες να επιτρέπονται μόνο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση και μετά από αιτιολόγηση του κτηνιάτρου.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ζώων.

Ο λόγος για τη προληπτική αυτή στάση του κανονισμού έγκειται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανέφερε πρόσφατα ότι τα βακτήρια στους ανθρώπους, τα τρόφιμα και τα ζώα εξακολουθούν να αποτελούν τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη αντιμικροβιακή αντοχή.

Οι επιστήμονες λένε ότι η αντίσταση στην ciprofloxacin, ένα εξαιρετικά σημαντικό αντιμικροβιακό για τη θεραπεία των λοιμώξεων του ανθρώπου, ήταν πολύ υψηλό στα βακτήρια του γένους Campylobacter, μειώνοντας έτσι τις δυνατότητες αποτελεσματικής θεραπείας σοβαρών τροφιμογενών λοιμώξεων. Η σαλμονέλα που αντέχει σε πολλά φάρμακα συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Ο κανονισμός αυτός τέθηκε επίσης σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, 18:10