«Πρώτη αιτία θνητότητας τα καρδιοαγγειακά νοσήματα»

«Πρώτη αιτία θνητότητας τα καρδιοαγγειακά νοσήματα»
Η Κρήτη έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαθέτει υψηλό επιστημονικό δυναμικό σε όλους του τομείς. Ένας κορυφαίος γιατρός καρδιοχειρουργός που η φήμη του έχει ξεπεράσει το νησί, ο κ. Χάρης Ξενικάκης μιλάει για την πρόκληση να κάνει χειρουργεία αιχμής με επιτυχία και την ικανοποίηση για τα άριστα αποτελέσματα που απολαμβάνει αυτός και η ομάδα του!

Ερώτηση: Αντιμετωπίζετε την πρόκληση ένας κορυφαίος ιατρός καρδιοχειρουργός να ζει στην Κρήτη και να χειρουργεί όλων των ειδών τα περιστατικά της καρδιάς. Κατά πόσο οι συνθήκες είναι ιδανικές? Μπορεί ο ασθενής να νιώθεις ασφαλής στην Κρήτη;

Απάντηση: Κρατάω την αρχική διαπίστωση όπως προκύπτει από την ερώτηση σας ότι στην Κρήτη ασκείται υψηλού επιπέδου Καρδιοχειρουργική και καλύπτονται όλα τα είδη των επεμβάσεων. Απαντώντας άμεσα στην ερώτηση σας λέω: Ναι, είναι πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά με αφοσίωση πολλή δουλειά και προσπάθεια. Η καρδιοχειρουργική ως κορυφαία χειρουργική ειδικότητα για να ασκηθεί με επιτυχία χρειάζεται άριστα εκπαιδευμένους και έμπειρους χειρουργούς συντονισμένη ομάδα συνεργατών, σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποστήριξη από κλινική (νοσοκομείο) με οργανωμένη ικανή και έμπειρη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Όλα αυτά εγγυώνται την ασφάλεια των ασθενών.

 Όλα αυτά εξασφαλίζονται ακέραια χωρίς εκπτώσεις από εμένα και τους συνεργάτες μου στην ιδιωτική κλινική που χειρουργούμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ξεκινώντας να δουλεύουμε στην Κρήτη αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε και στην χώρα μας τα στάνταρντ και τις αρχές με τις οποίες δουλεύουν τα πιο σύγχρονα κέντρα του εξωτερικού. Για τον σκοπό αυτόν εξασφαλίσαμε συνεργασία με την πανεπιστημιακή Καρδιοχειρουργική κλινική του Μάινζ Γερμανίας, όπου και εκπαιδευτήκαμε.

Με την συνεργασία τους οργανώσαμε μια ομάδα που αναλαμβάνει τον ασθενή πριν το χειρουργείο, τον προετοιμάζει, τον χειρουργεί εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές και φροντίζει για την αποκατάσταση του ενώ παραμένει στην διάθεση του και μετά, όποτε ο ασθενής χρειαστεί. Η σχέση δεν είναι απρόσωπη. Είναι βαθειά ανθρώπινη. Με την ομάδα αυτή καταφέραμε πολλά τα 5 χρόνια που είμαστε μαζί.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνουμε σε τακτική βάση ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μικρή τομή ) πλήρη αρτηριακή επαναιμάτωση σε όλους τους νέους ηλικιακά ασθενείς, επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας και επιδιόρθωση αορτικής βαλβίδας.Τα αποτελέσματα μας είναι τεκμηριωμένα και πάντα στην διάθεση του ασθενή. Δημιουργήσαμε λοιπόν τις ιδανικές συνθήκες για να χειρουργηθούν με ασφάλεια οι ασθενείς κοντά μας.Ερώτηση: Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα? υπάρχει επαρκής ενημέρωση στον τομέα της πρόληψης;


Απάντηση: Η συχνότητα εμφάνισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν την πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Ευθύνονται για το 30% των θανάτων. Το 50% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλονται στην στεφανιαία νόσο. Στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης η συχνότητα της στεφανιαίας νόσου αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και έπληξε μικρότερες ηλικιακά ομάδες.

Η ευρωπαϊκή καρδιολογική εταιρία έχει καθορίσει με μεγάλη ακρίβεια τους παράγοντες που συνδέονται με την καρδιαγγειακή υγεία και έθεσε τους στόχους για την επίτευξη της. Η επαρκής σωματική άσκηση, οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες και ο έλεγχος του σωματικού βάρους, η διακοπή του καπνίσματος, ο έλεγχος της πίεσης και της χοληστερίνης και η αποφυγή του υπερβολικού άγχους είναι οι κυριότεροι.
Στην χώρα μας το Υπουργείο Υγείας κατάρτισε το 2008 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο που στόχο είχε την μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων έως και στο 10% μέχρι το 2013 .

Για την επίτευξη των στόχων το σχέδιο προέβλεπε προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία σε εργασιακούς χώρους και στον γενικό πληθυσμό καθώς και καθολικότητα στην πρόσβαση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Μας πρόλαβε όμως όλους η οικονομική κρίση η οποία δυσκολεύει την πραγματοποίηση των στόχων γιατί η υλοποίηση τους απαιτεί δαπάνες ενώ αντίθετα σήμερα στον χώρο της υγείας υπάρχουν δραματικές περικοπές.

Οι προσπάθειες ενημέρωσης γίνονται μεμονωμένα και όχι με οργανωμένα προγράμματα που θα περάσουν από τα σχολεία και τους χώρους εργασίας ώστε να γίνουν βίωμα σε όλους. Τραγικό παράδειγμα οι αντιδράσεις και η μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Επίσης προγράμματα πρόληψης δεν υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο.

Τραγικότερο όλων όμως είναι η δραματική αύξηση του αριθμού των ανασφάλιστων αλλά και οι περικοπές των δαπανών για την περίθαλψη που κάνουν τον στόχο «καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας» να μοιάζει πολύ μακρινός.

Ερώτηση: Ποιο είναι το όραμα σας; Η καρδιοχειρουργική στη Ελλάδα είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο όπως σε άλλες χώρες; Σε τι υστερεί η χώρα μας;


Απάντηση: Οι περισσότεροι από τους Καρδιοχειρουργούς στην Ελλάδα σήμερα, είμαστε εκπαιδευμένοι στο εξωτερικό. Άρα από την άποψη της ικανότητας των ιατρών δεν υστερούμε. Υστερούμε όμως όπως προκύπτει από αυτό, στο θέμα της εκπαίδευσης των νέων καρδιοχειρουργών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Μια ανεπάρκεια που έκανε εμένα και άλλους συναδέλφους να μετεκπαιδευτούμε στο εξωτερικό. Επίσης πάσχουμε από έναν ιδιόμορφο υδροκεφαλισμό. Τα περισσότερα κέντρα δημόσια και ιδιωτικά βρίσκονται συγκεντρωμένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γι αυτό και ήταν εύλογη η πρώτη ερώτηση σας για το πώς στην Κρήτη κατορθώνουμε ιδιωτικά έστω να παρέχουμε υψηλού επιπέδου Καρδιοχειρουργικές υπηρεσίες.

Μια προσπάθεια να αναπτυχθούν Καρδιοχειρουργικά κέντρα στα Πανεπιστημιακά επαρχιακά Νοσοκομεία δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Προσωπικά θα ήθελα ο Κρητικός ασθενής να μένει και να χειρουργείται στον τόπο του γιατί εμπιστεύεται τις υπηρεσίες υγείας.Επίσης πιστεύω ότι η Κρήτη έχει όλες τις δυνατότητες να αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό, όχι με την πρόχειρη μορφή που γίνεται σήμερα, αλλά με οργανωμένες δομές υγείας και ξενοδοχειακού τύπου μετεγχειρητική αποκατάσταση. Είμαστε σε θέση ιατρικά να το παρέχουμε αυτό γιατί ανταποκρινόμαστε σε όλα τα διεθνή στάνταρντ αλλά μας λείπουν προς το παρόν οι επενδυτές. Μια τέτοια εξέλιξη βεβαίως θα είναι και προς το όφελος των ντόπιων, ασθενών και μη, που θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτή.

Πηγή: news4all

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014, 20:15