Η Bayer Ελλάς, από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησε την αρχή της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής της και της γενικότερης κουλτούρας της, ανακοινώνει τη δημιουργία ειδικού συμβουλίου I&D (Inclusion & Diversity). Το Συμβούλιο θα αποτελείται από 9 ηγετικά στελέχη από διάφορους Tομείς και θα έχει ως κύριο στόχο την προώθηση των θεμάτων Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σχεδίων δράσης. 

Συγκεκριμένα, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι εξής:
Ιάσων Βάντερβιλτ, Head of Accounting & Tax Greece
Αλέξης Κατσίβας, Roundup Brand Coordinator Mediterranean &. Key Account Manager Greece
Χρυσούλα Κουτσούρη, Product Manager Radiology Greece, Malta, Israel, Romania, Bulgaria, Moldova, Cyprus
Θεανώ Μανιάκα, Head Regulatory Affairs Southern Mediterranean
Χρύσα Μαρτίνου, Product Manager Greece 
Αγγέλικα Τζέμου, BoD Member & Head of HR και  I&D Country Lead
Θοδωρής Τσιχριτζής, Customer Sales & Marketing Manager Greece
Στάθης Φραγκογιάννης, Head of Supply Chain & Order to Cash Southern Mediterranean & Black Sea
Ίρα Χαρισιάδου, Head of LPC and Data Privacy

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Bayer Ελλάς αναγνωρίζει ότι τα καλύτερα ταλέντα υπάρχουν σε όλες τις κοινότητες και ότι ο οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει κάθε διαφορετικό ταλέντο. Αυτό συνεπάγεται διαδικασίες και συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις ενέργειες που αφορούν τους ανθρώπους της εταιρείας. Φιλοδοξία της Bayer Ελλάς αποτελεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα και να μοιράζεται τον τρόπο σκέψης του με όλους. Η ενθάρρυνση της εξερεύνησης διαφορετικών προοπτικών έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η ευκαιρία να αναπτύξει κανείς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και η καλή συνεργασία είναι τα θεμελιώδη στοιχεία για να επιτύχει η εταιρεία το όραμα της «Υγεία και Τροφή για όλους».

«Ως κορυφαία εταιρεία στους τομείς της υγείας και της διατροφής, αντιμετωπίζουμε θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες που είναι απαραίτητες για έναν βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο. Η Bayer δεσμεύεται στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων και η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των προσπαθειών μας για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών. Μέσω του I&D Council προάγουμε πρακτικές και νοοτροπίες που συμβάλουν στην κατανόηση της διαφορετικότητας, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία. Το συλλογικό άθροισμα των ατομικών μας διαφορών, εμπειριών ζωής, γνώσεων, καινοτομίας, αυτοέκφρασης, μοναδικών ικανοτήτων και ταλέντου που επενδύουν οι εργαζόμενοι μας στην εργασία τους αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος όχι μόνο της κουλτούρας και της φήμης μας, αλλά και των επιτευγμάτων της Bayer» δήλωσε η κ. Αγγέλικα Τζέμου, I&D Country Lead, BoD Member & Head of HR, Greece

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εταιρεία, μέσω των στρατηγικών δραστηριοτήτων της, όπως είναι η δημιουργία του προαναφερθέντος I&D Council, η ενίσχυση δεξιοτήτων των ηγετών και των ανθρώπων της για τα θέματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας μέσα από σχετικά προγράμματα, η ενισχυμένη Πολιτική Οικογενειακών Παροχών για όλες τις μορφές οικογένειας ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, η καλλιέργεια πολυπολιτισμικής εταιρικής κουλτούρας, η ενίσχυση της πολιτικής δικαιοσύνης και σεβασμού στην εργασία, η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, η ενεργοποίηση του Young Advisory Board (YAB) – που αποτελείται από ανθρώπους νέας γενιάς και έχει σαν σκοπό την υποβολή προτάσεων για τη συνεχή βελτίωση της κουλτούρας της Bayer Ελλάς- , καθώς και η εφαρμογή και προώθηση νέων τρόπων εργασίας και τρόπων άσκησης της ηγεσίας, στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας ώστε η Συμπερίληψη και η Διαφορετικότητα να γίνει μέρος του τρόπου σκέψης, των αξιών, και τελικά των συμπεριφορών μας. 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης