Ανακοίνωση ονομάτων επιτυχόντων στο Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ.

Ανακοίνωση ονομάτων επιτυχόντων στο Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ.
Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι:

Οι πίνακες επιλογής ανά ειδικότητες / κατηγορίες των συμμετεχόντων υποψηφίων δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών), έτους 2011, κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) , καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.

Οι οριστικοί πίνακες επιλογής συμμετεχόντων υποψηφίων δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών), έτους 2011, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το Α.Σ.Ε.Π. τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 19-10-2011 ημέρα Τετάρτη έως και την 31-10-2011 ημέρα Δευτέρα. Επισημαίνεται ότι η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς, στο ισόγειο, στο Γραφ. 020 και 021.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011, 21:39