Εurostat: Στο -1% το έλλειμμα, στο 108,9% το χρέος στην Κύπρο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016, 13:17
Εurostat: Στο -1% το έλλειμμα, στο 108,9% το χρέος στην Κύπρο
Το ΑΕΠ της Κύπρου έφθασε 17,421 δις, οι δαπάνες τα 40,1 εκατομμύρια, τα έσοδα τα 39 εκατομμύρια, ενώ το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 18,964 δις ή στο 108,9 % του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η Ελλάδα κατέγραψε έλλειμμα -7,2 % ή 12,757 δις, σε ένα ΑΕΠ 176,023 δις, με έσοδα ή 48,1 δις και δαπάνες των 55,3 δις, φτάνοντας σε ένα συνολικό δημόσιο χρέος των 311, 452 δις ευρώ ή 176,9 % του ΑΕΠ.

Το 2015, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος τόσο της ζώνης του ευρώ (EA19) όσο και της Ε.Ε. μειώθηκε σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με το 2014.

Στη ζώνη του ευρώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 2,6 % το 2014 σε 2,1% το 2015, και στην Ε.Ε. από 3,0 % σε 2,4 %.

Στη ζώνη του ευρώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 92,0 % στο τέλος του 2014 σε 90,7 % στο τέλος του 2015, και στην Ε.Ε. από 86,8 % σε 85,2 %.

Όλα αυτά, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Eurostat, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη κοινοποίηση του 2016 από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για τα έτη 2012-2015, σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (EDP).

Η γνωστοποίηση αυτή βασίζεται στο σύστημα των εθνικών λογαριασμών ΕΣΛ 2010. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις κρατικές δαπάνες και τα έσοδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016, 13:59