Νέες άδειες διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών στην Κύπρο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016, 10:51
 Νέες άδειες διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών στην Κύπρο
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη έκδοσης αδειών διαμονής νέου τύπου για υπηκόους τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης γνωστοποιεί ότι από την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζει η έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών:

(α) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία με σκοπό τις σπουδές
(β) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία με σκοπό την ανταλλαγή μαθητών
(γ) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία με σκοπό την άμισθη πρακτική εξάσκηση
(δ) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία με σκοπό την εθελοντική υπηρεσία
(ε) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία με σκοπό την υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου στο πλαίσιο σύμβασης υποδοχής με ερευνητικό οργανισμό καθώς και των μελών των οικογενειών τους
(στ) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία ως μέλη οικογένειας κατόχου διεθνούς προστασίας τόσο για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης όσο και για σκοπούς τήρησης της οικογενειακής ενότητας
(ζ) που είναι κάτοχοι ή θα αιτηθούν την απόκτηση άδειας μετανάστευσης καθώς και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους
(η) που είναι θύματα εμπορίας ή/ και εκμετάλλευσης προσώπων
(θ) που είναι κάτοχοι ή αιτούνται την απόκτηση ειδικής άδειας και
(ι) κάθε άλλης κατηγορίας που θα δημιουργηθεί ή θα τροποποιηθεί εφεξής.

Η νέα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου θα έχει τη μορφή κάρτας και θα φέρει τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου της (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία) καθώς και την υπογραφή του.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των πιο πάνω κατηγοριών που έχουν υποβάλει αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και η εξέτασή της θα εκκρεμεί στις 8.2.2016, οφείλουν μέχρι τις 8.4.2016 να υποβάλουν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης συμπληρωματική αίτηση και να καταβάλουν το πρόσθετο τέλος των 10 ευρώ (€10,00).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η συμπληρωματική αίτηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η εκκρεμούσα αίτηση θα απορριφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, το ΥΠΕΣ ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος www.moi.gov.cy/crmd (ελληνικά και αγγλικά).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016, 11:14