Τράπεζα Κύπρου: Δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγή της έδρας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Απριλίου 2016, 13:37
Τράπεζα Κύπρου: Δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγή της έδρας
Διευκρινίσεις δίνει η Τράπεζα Κύπρου δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση για αλλαγή της έδρας της τράπεζας», όπως μεταδίδει η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το πρωί σημειώνει ακόμα ότι «το φορολογικό και το τραπεζικό εποπτικό καθεστώς του Συγκροτήματος αναμένεται να παραμείνουν τα ίδια».

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «όπως ανακοινώθηκε στις 31 Μαρτίου 2016, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» ή, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), επιδιώκει την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange, «LSE»).

» Για να επιτύχει μια τέτοια εισαγωγή και μια ενδεχόμενη συμπερίληψη στους δείκτες FTSE UK («δείκτες FTSE»), η Τράπεζα εξετάζει τη δημιουργία νέας μητρικής εταιρείας. Η Τράπεζα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και έχει αξιολογήσει μια σειρά από επιλογές. Στο παρόν στάδιο η Τράπεζα εξετάζει τη δημιουργία μητρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

» Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για αλλαγή της έδρας της Τράπεζας, ενώ το φορολογικό και το τραπεζικό εποπτικό καθεστώς του Συγκροτήματος αναμένεται να παραμείνουν τα ίδια.

» Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σε εύθετο χρόνο».

Πηγή: philenews.com

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Απριλίου 2016, 14:04