Το Ίδρυμα Λάτση στηρίζει την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014, 17:58
Το Ίδρυμα Λάτση στηρίζει την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοίνωσε τις 26 πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες των οποίων την εκπόνηση πρόκειται να χρηματοδοτήσει το 2015.

Είχε προηγηθεί μέσα στο 2014 δημόσια πρόσκληση του Ιδρύματος και ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 912 αιτήσεις. Το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες 2015» προέβλεπε αυξημένο αριθμό χρηματοδοτούμενων ομάδων και ταυτόχρονα ενίσχυση των νέων ηλικιακά ερευνητών οι οποίοι δεν διαθέτουν μόνιμη θέση σε κάποιον ακαδημαϊκό φορέα.

Οι θεματικές ενότητες που επελέγησαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Φυσικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Ζωής, ενώ η αξιολόγηση των προτάσεων υλοποιήθηκε από επιτροπή ανεξάρτητων αξιολογητών, οι ειδικότητες των οποίων κάλυψαν όλες τις γνωστικές περιοχές.

Το 2015 θα είναι η 8η συνεχόμενη χρονιά που το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υλοποιεί το πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες». Συνολικά το Ίδρυμα θα έχει χρηματοδοτήσει 145 επιστημονικά έργα ετήσιας διάρκειας προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε 556 ερευνητές από όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ιδρύματος latsis-foundation.org.

Ο υπεύθυνος του Τομέα Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος, κος Ράλλης Κιράνης, σχολιάζοντας το ‘Πρόγραμμα Επιστημονικές Μελέτες 2015’ ανέφερε: «Το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς και αποκτά πλέον την δική του δυναμική. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είχαν εξαιρετική ποικιλία, σοβαρό επιστημονικό ενδιαφέρον και κυρίως προέρχονταν από ικανότατους επιστήμονες. Με την πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει επαρκέστατο επιστημονικό προσωπικό, κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής του Ιδρύματος παραμένει η ενίσχυση του δυναμικού αυτού μέσω της στήριξης της εγχώριας επιστημονικής έρευνας και της ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας θεσμών και προσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας μας».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014, 18:07