Η νέα ηγεσία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 17 Μαΐου 2015, 10:23
Η νέα ηγεσία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με πρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωάννη Μπλάνα.

Συγκεκριμένα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

• Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με εκτελεστικές αρμοδιότητες.
• Μπλάνας Ιωάννης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος.
• Γεωργαντζής Γεώργιος, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος.
• Κορωνίδης Αθανάσιος, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος.
• Νικολόπουλος Φώτης, Διοικητικο-οικονομικός, Μέλος / Εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, με έναρξη από 10.05.2015 και λήξη στις 10.05.2018, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων του οποίου η θητεία λήγει στις 10.06.2016.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 17 Μαΐου 2015, 10:23