Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 11:12
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Λόγω εργασιών συντήρησης οδοστρώματος, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ελευσίνας-Θήβας, περιοχής Δήμου Μάνδρας/Ειδυλλίας:

Α΄ ΦΑΣΗ: Από 22.00΄ ώρα της 7-6-2013 έως 06.00΄ ώρα της 10-6-2013.

Ι)Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο αριστερό μέρος του οδοστρώματος και σε μήκος 60 μ. πριν και μετά τη σηματοδοτούμενη διασταύρωση με τον κλάδο εξόδου από την Αττική Οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
ΙΙ)Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος και σε μήκος 30 μ. πριν τη σηματοδοτούμενη διασταύρωση με τον κλάδο εισόδου προς την Αττική Οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
ΙΙΙ)Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος και σε μήκος 100 μ. στο ύψος της συμβολής της άνω διάβασης του Α/Κ με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Β΄ ΦΑΣΗ: Από 22.00΄ ώρα της 14-6-2013 έως 06.00 ώρα της 17-6-2013.

Ι)Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος και σε μήκος 60 μ. πριν και μετά τη σηματοδοτούμενη διασταύρωση με τον κλάδο εξόδου από την Αττική Οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
ΙΙ)Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο αριστερό μέρος του οδοστρώματος και σε μήκος 30 μ. πριν τη σηματοδοτούμενη διασταύρωση με τον κλάδο εισόδου προς την Αττική Οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον μέρος του οδοστρώματος πλάτους τουλάχιστον 4μ..

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 11:14