Νομοσχέδιο για τα ζώα: Η θέση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, 13:38
Νομοσχέδιο για τα ζώα: Η θέση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά

Ακολουθεί η θέση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων περιοχής Αθήνας – Πειραιά σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων περιοχής Αθήνας-Πειραιά

Απόφαση σχετικά με το νομοσχέδιο (ν/σ) για τα ζώα συντροφιάς (ΑΔΑ: ΡΒ9ΟΟΡΙΕ-Ψ7Θ)

Στη 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 05-03-2021 και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών του η παρακάτω εισήγηση του προέδρου του: Εισήγηση «Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, σχετικά με το ν/σ για τα ζώα συντροφιάς και με τη διευκρίνηση ότι το περιεχόμενο του δεν έχει δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα από το αρμόδιο ΥΠΕΣ, εισηγούμαι αφού πρώτα έχουμε συζητήσει με τους εργαζόμενους του ΔΙΚΕΠΑΖ και τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φιλοζωικών σωματείων τα παρακάτω:

1. Δεν συμμετείχε η ΤΑ στη σύνταξη του ν/σ, αν και αυτό θέτει αυστηρότερο πλαίσιο υποχρεώσεων της. Διαπιστώθηκε ότι στη σύνταξη του ν/σ αγνοήθηκε η ΤΑ που θα υποχρεωθεί να το εφαρμόσει, η οποία όμως αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες που προκύπτουν αφού όπως αναφέρεται ρητά στο αρθ. 2, παρ. 4 του ν/σ: «για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από αδέσποτο ζώο η ευθύνη βαρύνει τον αντίστοιχο δήμο». Αγνοήθηκα ολοκληρωτικά φορείς της ΤΑ με πολύχρονη μαζική εμπειρία λόγω της καθημερινής μάχης που δίνουν στη περίθαλψη και φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι του ΠΕΣΥΔΑΠ που μέχρι τώρα στα 18 χρόνια λειτουργίας του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων έχει περιθάλψει 40.000 αδέσποτα ζώα από τις περιοχές του Λεκανοπεδίου ευθύνης των 18 δήμων - μελών του στις οποίες κατοικούν περίπου 2.200.000 άτομα. Αντίστοιχη περίπτωση εξειδικευμένου, στο θέμα των αδέσποτων, φορέα της αυτοδιοίκησης με μεγάλη εμπειρία που αγνοήθηκε είναι ο Σύνδεσμος Δήμων περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ).

Με μια πρώτη έρευνα στο διαδίκτυο, στον κατακερματισμένο χώρο της φιλοζωίας, καταγράφονται αρκετές οργανώσεις, κατά δήλωση τους, «πανελλήνιας εμβέλειας» όπως ο «Άργος» - Πανελλήνια Ένωση Φιλόζωων, η «ΠΦΟ» - Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία, η «ΠΦΠΟ» - Πανελλήνια Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, η «ΣΦΣΕ» - Συνομοσπονδία Φιλοζωικών Σωματείων Ελλάδος, η «ΖΟΑΣ» - Ζωοφιλική Ομοσπονδία Αττικής – Σαρωνικού κ.ά. Προξενεί όμως απορία το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο του ν/σ φέρεται είναι σε απόλυτη γνώση μιας, από τις πολλές, «ομοσπονδίες» ζωοφιλικών οργανώσεων, της προαναφερόμενης ΠΦΠΟ.

2 Το συγκεκριμένο σωματείο έχει επιδείξει ιδιαίτερα εχθρική συμπεριφορά με ύβρεις, καταγγελίες, αβάσιμες μηνυτήριες αναφορές και πλήθος προσβλητικών δημοσιεύσεων σε βάρος αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών δήμων και συνδέσμων δήμων σχετικά με τα αδέσποτα ζώα.

2. Αυξάνεται η γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος Το ν/σ αυξάνει σημαντικά τον όγκο των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων καθώς και το λειτουργικό κόστος (με τη μακρόχρονη δέσμευση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων) των δήμων και των συνδέσμων τους σχετικά με τα αδέσποτα ζώα, χωρίς ταυτόχρονα να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση για τον τρόπο και το ύψος της κρατικής επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών που θα προκληθούν Είναι χαρακτηριστικό ότι εντός 4 μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι δήμοι θα πρέπει να έχουν προβεί σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

3. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση χρηματοδότησης Στην παρ. 1 του άρθρου 7, αναφέρεται αόριστα ότι «θεσπίζεται ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος» Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΣ «μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των δήμων και των συνδέσμων δήμων».

Στην παρ. 4 αναφέρεται ότι «το πρόγραμμα μπορεί να επιχορηγείται από τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017». Παρατηρείται δηλαδή ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε δεσμευτική αναφορά σε δεσμευτικά ποσοτικά μεγέθη (σε απόλυτες τιμές ή σε ποσοστά) κάλυψης των δαπανών των ΟΤΑ για την περίθαλψη, φροντίδα και διαχείριση των ζώων συντροφιάς Αν ληφθεί υπόψη ότι η κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν στα αδέσποτα ζώα, από την αρχική δέσμευση του 2003 για ετήσια επιχορήγηση του 70% των επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ κατέληξε τα τελευταία χρόνια σε περίπου 600.000 ευρώ ετησίως για όλους τους ΟΤΑ (325 δήμοι, εκτός των συνδέσμων) καθώς και ότι το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που τυχόν εφαρμογή τους θα προκαλέσει ιδιαίτερα αυξημένο λειτουργικό κόστος (ανθρώπινους πόρους και λειτουργικές δαπάνες) είναι φανερό ότι άλλη μια φορά το «μάρμαρο» θα πληρώσει η ΤΑ παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει! 

4. Υποχρεωτική η ίδρυση δημοτικών κυνοκομείων. Προβλέπεται υποχρεωτική «ίδρυση κυνοκομείου σε κάθε δήμο» ανεξάρτητα μεγέθους και οικονομικής δυνατότητας χωρίς, όπως ήδη τονίσθηκε, ταυτόχρονη δέσμευση κρατικής επιχορήγησης που θα διασφάλιζε τη βιωσιμότητα τους και το κυριότερο την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Αν το ν/σ δεν εννοεί μια απλά περιφραγμένη έκταση όπου θα βρίσκονται χωρίς διαχωρισμό σε μέγεθος, φυλή, συμπεριφορά και κατάσταση υγείας αδέσποτα αλλά μια σύγχρονη, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και νόμιμα αδειοδοτημένη λειτουργούσα εγκατάσταση, η οποία θα απαιτεί τη πλαισίωση της με μόνιμη και συνεχή παρουσία εργαζομένων τότε θα πρέπει να υπολογιστεί όχι το άπαξ κόστος κατασκευής των απαραίτητων υποδομών αλλά το κόστος λειτουργίας που από την εμπειρία ΔΙΚΕΠΑΖ είναι σοβαρό.

5. Ανυπαρξία θεσμικού ελέγχου λειτουργίας κάθε είδους φιλοζωικών οργανώσεων Είναι εντυπωσιακό ότι στο ν/σ απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη δημιουργίας ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου που θα θέτει ουσιαστικές διαδικασίες πιστοποίησης, αξιολόγησης, διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου της λειτουργίας των οικονομικών των ποικιλώνυμων οργανώσεων, «ομοσπονδιών», «σωματείων» «εταιρειών» ομάδων» του χώρου της φιλοζωίας.

Θα είχε ενδιαφέρον αρμόδια δημόσια αρχή να ερευνήσει αν οι «ομοσπονδίες» και μάλιστα οι «πανελλαδικές» είναι πραγματικά δευτεροβάθμιες οργανώσεις ή απλώς ισχύει ότι «στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις», αν τηρήθηκαν οι καθιερωμένες διαδικασίες αντιπροσώπευσης των πρωτοβάθμιων σωματείων στις ομοσπονδίες, πως αναδείχθηκαν οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων στις «ομοσπονδίες» κ.λπ.

Και αυτή η παράλειψη σημειώνεται όταν: α) ο έλεγχος είναι πάγιο αίτημα όλων για εντοπισμό και απομάκρυνση των γνωστών κυκλωμάτων «αετονύχηδων» που λυμαίνονται ανεξέλεγκτα το χώρο τη φιλοζωίας και τους αγνούς φιλόζωους, που με σεμνότητα και χωρίς «πομπώδεις» εκδηλώσεις προσφέρουν πραγματικά β) στο ν/σ υπάρχουν διατάξεις, αμφισβητούμενης νομιμότητας, που επιτρέπουν την μεταφορά χρημάτων από τους δήμους στα σωματεία 6. Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε φορείς εκτός τους ΟΤΑ Μία σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου έχουν διατυπωθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαμορφώνουν ένα καθεστώς πολιτικής, θεσμικής και κοινωνικής ισχύος σε φιλοζωικές οργανώσεις κάθε είδους, καθιστώντας τους δήμους όμηρους αυτών χωρίς ταυτόχρονα να θεσπίζεται οποιοσδήποτε ουσιαστικός, θεσμικός και οικονομικός έλεγχος επ’ αυτών,

4 Αυτό φαίνεται στο άρθρο 32 του ν/σ, όπου προβλέπεται η συγκρότηση έμμισθης(!) τριμελούς κεντρικής Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΕΠ), για να παρακολουθεί τους δράσεις και τα αποτελέσματα του κάθε δήμου στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Στην ΕΕΠ προβλέπεται η συμμετοχή ενός εκπροσώπου της ΚΕΔΕ, ενός του Συνηγόρου του Πολίτη και ενός «φιλοζωικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο». Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ο συντάκτης του ν/σ δεν δίδει ορισμό στην έννοια «πανελλαδική δραστηριότητα» γεγονός που προκαλεί υποψία ότι πρόκειται για μεθοδευμένη αοριστία, αν δεν είναι σοβαρή παράλειψη, προκειμένου να προωθηθεί εκπρόσωπος συγκεκριμένης «ομοσπονδίας»

Αυτή η κρίσιμη επιτροπή, όπου η ΚΕΔΕ μειοψηφεί, επιφορτίζεται με υπερεξουσίες έναντι των δήμων, τους οποίους θα ελέγχει ως την «ορθή χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων» που τους έχουν διατεθεί, για την διαχείριση των αδέσποτων! Στη συνέχεια όμως διευκρινίζει ότι «τα χρηματοδοτικά εργαλεία» είναι οι ΚΑΠ, αφού όπως διευκρινίζει «ύστερα από εισήγηση της ΕΕΠ μπορεί να επιβάλλεται σε έναν δήμο παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έως και έξι μήνες σε ετήσια βάση, αν εκτιμηθεί ότι δεν εφαρμόζει επαρκώς τους διατάξεις του νόμου για τα αδέσποτα ζώα». - Στο άρθρο 34, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη σύμφωνη γνώμη τους Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης (όπου η ΚΕΔΕ θα μειοψηφεί), θα προσδιορίζει τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης για κάθε Δήμο.

Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης θα ορίζονται το αργότερο δύο μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους, περιλαμβάνοντας τόσο απόλυτους στόχους, όσο και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κάθε χρόνο, οι δήμοι οφείλουν να δημοσιοποιούν ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματά τους όσον αφορά τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης». Εκτίμηση του ΔΣ του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι ότι το πλαίσιο αυτό, θα δρομολογήσει πιέσεις, εντάσεις, ατελέσφορες συγκρούσεις και ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας των ΟΤΑ αφού θα τελούν συνεχώς υπό τον πολιτικό και κοινωνικό «εκβιασμό» κάθε είδους οργανώσεων.

5 7. Πιο ειδικές παρατηρήσεις Πέρα από αυτά υπάρχουν στο ν/σ προβλέψεις που αφορούν στην ΤΑ που είτε είναι ανεφάρμοστες είτε η εφαρμογή τους θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αλλά και δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας στους πολίτες όσο και σε εργαζόμενους. 7.1 Στην παρ. ζ’, του άρθρου 1, αναφέρεται ότι «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο που εκδηλώνει επανειλημμένα{!) απρόκλητη(!) και αδικαιολόγητη(!) επιθετικότητα χωρίς να απειληθεί», Παρατηρούμε ότι δεν δίνεται σαφής ποιοτικός και ποσοτικός ορισμός των εννοιών «επανειλημμένα», «απρόκλητη» και «αδικαιολόγητη». Από την άλλη στη παρ. 2, του άρθρου 4, αναφέρεται ότι «για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από αδέσποτο ζώο η ευθύνη βαρύνει τον αντίστοιχο δήμο». Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγράφων θεωρούμε ότι θα προκαλέσει σοβαρά δικαστικά προβλήματα (αστικά και ποινικά) στα στελέχη της αυτοδιοίκησης, όπως ήδη έχει συμβεί μέχρι τώρα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση αφού είναι ασαφείς οι ορισμοί των εννοιών «επιθετικότητα» και «επανειλημμένα».

7.2 Στην παρ. στ’, του άρθρου 4, αναφέρεται στη διαχείριση δεσποζόμενων ζώων και συγκεκριμένα αν ένας ιδιοκτήτης επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς τότε «… το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου …». Δηλαδή οι δήμοι υποχρεώνονται να αναλάβουν τη παραμονή σε καταφύγιο των ανεπιθύμητων δεσποζόμενων ζώων. Αντί το ν/σ να τονίζει ότι η ιδιοκτησία ή η υιοθεσία ζώου συντροφιάς είναι πράξη ευθύνης που δημιουργεί σοβαρές ευθύνες στον κάτοχο του και πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένου σκεπτικού και όχι παρόρμησης, δίνει την δυνατότητα σε οποιανδήποτε να θέσει υπό τη κατοχή του ένα ζώο και μετά όταν δεν το θέλει να το παραδώσει στον οικείο δήμο. Οι συνέπειες εφαρμογής μιας τέτοιας διάταξης ας αποτελέσει αιτία προβληματισμού …

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο ισόβιος εγκλεισμός υγειών ζώων αποτελεί μια ακραία μορφή κακοποίησης, όταν τα συγκεκριμένα ανεπιθύμητα δεσποζόμενα ζώα αφεθούν στο άγνωστο και εχθρικό για αυτά, αστικό περιβάλλον, δύσκολα θα επιβιώσουν ή μπορεί να δημιουργήσουν θέματα ασφάλειας των πολιτών για τα οποία ο δήμος θα είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνος. 7.3 Στη παρ. 7α) του άρθρου 6 του ν/σ, στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων που ορίζει ο δήμαρχος οι εκπρόσωποι του δήμου αποτελούν μειοψηφία. 7.4 Στη παρ. 8, του άρθρου 6, σχετικά με την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής για την ευθανασία επιθετικού ζώου το ν/σ επιβάλλει πριν την εκτέλεση της «προηγούμενη ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του δήμου για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών»! 6 Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι ο συντάχτης του νομοσχεδίου έπρεπε έχει να λάβει υπόψη του τον σοβαρό κίνδυνο τραυματισμών, όπως έχει συμβεί πολλές φορές, που θα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του δήμου ή του συνδέσμου δήμων όταν εισέρχονται για το διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών στα κλουβιά με αποδεδειγμένα επιθετικά ζώα προκειμένου να τα φροντίσουν.

Επιπλέον προτάσεις 1. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του διαδημοτικών φορέων παροχής περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζών και καταφυγίων Με δεδομένα από την εμπειρία της 18χρονης λειτουργίας και των 40.000 αδέσποτων που έχει περιθάλψει το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) του ΠΕΣΥΔΑΠ και τον αποτελεσματικό συντονισμό της δράσης του με τις επιμέρους οργανωτικές δομές των 18 δήμων – μελών του προτείνουμε να περιληφθεί στο ν/σ πρόβλεψη που είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να αποτραπούν καθυστερήσεις ανάληψης δράσεων, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, μετάθεση ευθυνών και οργανικές δυσλειτουργίες που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της διαδημοτικής δράσης. «Σε περίπτωση συνδέσμου δήμων που αναπτύσσει ολοκληρωμένη δράση περίθαλψης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων για τους δήμους μέλη του, ορίζεται πενταμελής επιτροπή του συνδέσμου με απόφαση του προέδρου του, με αρμοδιότητά σε εκείνα τα αδέσποτα ζώα των οποίων επιλαμβάνεται την φροντίδα αντί του οικείου δήμου», Επεξήγηση: Στον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα Ν.3463/06 , άρθρο 247, παρ.1 ορίζεται ότι «.. ο πρόεδρος του συνδέσμου δήμων έχει τις αρμοδιότητες του δημάρχου..».

2. Για την ασφάλεια των εργαζομένων και των φιλοξενούμενων αδέσποτων Προτείνουμε να περιληφθεί διάταξη ως εξής: «Δεδομένων των συχνών καταγεγραμμένων επιθέσεων φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων (σκύλων) σε εργαζομένους φορέων που προσφέρουν περίθαλψη, φροντίδα και προσωρινή φιλοξενία ή των επιθέσεων σε άλλα φιλοξενούμενα αδέσποτα ζώα με αιματηρούς και βαρύτατους ενίοτε τραυματισμούς να επιτρέπεται η διάθεση στο προσωπικό αποτρεπτικών, μη θανατηφόρων μέσων, των επιθέσεων. Επίσης για την περισυλλογή αδέσποτου ζώου, εφόσον έχει προηγουμένως έχουν καταγραφεί άκαρπες προσπάθειες περισυλλογής του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναισθητικό μέσο με υποχρεωτική παρουσία κτηνίατρου.»

3. Για την ενίσχυση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου Είναι εντυπωσιακό ότι στο ν/σ απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου που θα θέτει ουσιαστικές διαδικασίες πιστοποίησης, αξιολόγησης, διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου των οικονομικών των ομοσπονδιών, σωματείων κ.λπ. φορέων και ομάδων φιλοζωίας.

7 Και αυτή η παράλειψη σημειώνεται όταν στο ν/σ υπάρχουν διατάξεις, αμφισβητούμενης νομιμότητας, που επιτρέπουν την μεταφορά χρημάτων από τους δήμους στα σωματεία. 4. Για την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης της ΤΑ για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων Μόνο με ευχές και καλές προθέσεις δεν είναι δυνατόν η ΤΑ να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ρεαλιστικές πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων. Το ποσόν των 600.000 ευρώ που διατίθεται για το σκοπό αυτό από το ΥΠΑΑΤ τα τελευταία χρόνια είναι εντελώς ανεπαρκές. Σας ευχαριστώ»

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αναλυτική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ ομόφωνα αποφασίζει 1. Αποδέχεται την εισήγηση του προέδρου του 2. Επιφυλάσσεται να καταθέσει ο ΠΕΣΥΔΑΠ αναλυτικό κείμενο προτάσεων σε περίπτωση που υπάρξει αυτή η δυνατότητα 3. Χωρίς να παραβλέπει τις θετικές διατάξεις του ν/σ, προτείνει στον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα την επαναδιατύπωση βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου με τη συνεργασία και συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των φορέων της ΤΑ που έχουν μακρόχρονη και αποδεδειγμένη εμπειρία στη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

4. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη διαύγεια και να κοινοποιηθεί στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, στον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, στα κόμματα, στους βουλευτές, στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ, στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ των ΠΕΔ, στους Δημάρχους και στα αιρετά στελέχη της δήμων και των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε ακόμα:

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, 13:47