Στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταφεύγει ο ΟΠΑΠ για την επιβολή του ειδικού τέλους

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016, 19:16
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταφεύγει ο ΟΠΑΠ για την επιβολή του ειδικού τέλους
Μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας προσπαθεί να μπλοκάρει ο ΟΠΑΠ την επιβολή του ειδικού τέλους 0,05 ΕΥΡΏ ανά στήλη κάθε παιχνιδιού του, υποστηρίζοντας είναι αδύνατη η εφαρμογή του στα ηλεκτρονικά συστήματα με συνέπεια να αναγκαστεί να σταματήσει ορισμένα εξ' αυτών.

Ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει πως είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, το νέο ειδικό τέλος το οποίο στην πραγματικότητα συνιστά φόρο που δεν επιβάλλεται σε όλα τα τυχερά παιχνίδια παρά μόνο σ' αυτά του «Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία».

Για το λόγο αυτό ζητεί να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να «παγώνει» προσωρινά την από 4.1.2016 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών με την οποία επιβλήθηκε το επίμαχο ειδικό τέλος, το οποίο επιβαρύνει τους παίκτες και αποδίδεται από τον ΟΠΑΠ στο Δημόσιο και στη συνέχεια, ζητεί να ανασταλεί και να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση.

Επικαλούμενος τα τεχνικά προβλήματα για την είσπραξη του εν λόγω τέλους, αναφέρει ότι είναι αδύνατη η άμεση τεχνολογική προσαρμογή του λογισμικού συστήματος των ηλεκτρονικών μηχανημάτων του ΟΠΑΠ, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται και να εισπράττεται το εν λόγω ειδικό τέλος, ενώ υπάρχει αδυναμία στην πράξη να ενσωματωθεί το τέλος στην τιμή της στήλης κάθε παιχνιδιού. Θα έπρεπε τουλάχιστον, όπως υπογραμμίζει, να είχε δοθεί ο αναγκαίος ικανός χρόνος για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Προσφυγές κατέθεσαν επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ και πράκτορες του ΟΠΑΠ που υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της ΕΣΔΑ που προστατεύουν την οικονομική ελευθερία και την ιδιοκτησία αλλά και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/112/ΕΚ η οποία δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν τέλη που έχουν τον χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών.

Διαβάστε ακόμη:

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016, 19:16