Κομισιόν: Δεν «βλέπει» τα Αιολικά Πάρκα να επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή!

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021, 12:49
Κομισιόν: Δεν «βλέπει» τα Αιολικά Πάρκα να επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με απάντηση της, προς αναφορά που υποβλήθηκε από τον Krzysztof Grabowski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τα αιολικά πάρκα και τον αντίκτυπό τους στην κλιματική αλλαγή, η Κομισιόν υπεραμύνεται των φιλόδοξων στόχων της, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και παρόλο που η σχετική αναφορά κρίθηκε παραδεκτή, δεν διαπιστώνει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας!

Στην αναφορά του, ωστόσο, ο Grabowski, είχε υποστηρίξει, ότι:

  • Εκατοντάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος των ακτογραμμών της ΕΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τον μετασχηματισμό της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που οδηγεί σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος της διακοπής της ροής αερίων κατά μήκος της επιφάνειας του πλανήτη.
  • Αυτό συνεπάγεται ανισορροπία στη ροή θερμικής ενέργειας μεταξύ μεγάλων εκτάσεων γης και θάλασσας, οξύνοντας τα καιρικά φαινόμενα όπως οι βίαιες καταιγίδες, οι ανεμοστρόβιλοι, οι καταιγίδες και οι έντονες βροχοπτώσεις. Επιπλέον, τα αιολικά πάρκα ασκούν έμμεση επίδραση στην παραγωγή τροφίμων, καθώς οι πολύ όψιμοι παγετοί τα τελευταία χρόνια, που έχουν καταστρέψει την παραγωγή φρούτων, είναι επίσης αποτέλεσμα διαταραχών στην ανταλλαγή φυσικού αερίου στην επιφάνεια της Γης.
  • Η αναφορά χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2019 αλλά η Κομισιόν εδέησε ν’ απαντήσει στις 24 Ιουνίου 2021 (!) συμπεραίνοντας ότι, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, αδυνατεί να διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ καθώς και ότι, ο αναφέρων δεν έχει υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Τάσσεται δε, αναφανδόν, υπέρ της εγκατάστασης και λειτουργιάς Αιολικών Πάρκων στην ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι η ΕΕ έχει θέσει δικούς της φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίοι ανέρχονται σε τουλάχιστον 20 % έως το 2020 και 32 % έως το 2030.

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν πολιτικές και μέτρα για να εξασφαλίσουν την επίτευξη αυτών των στόχων.

Σε γενικό επίπεδο, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι δυνατόν να συμβιβασθεί η ανάπτυξη αιολικών πάρκων με στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής.

Για έργα αιολικών πάρκων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν κατά πόσον τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε εκτίμηση λόγω των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τυχόν κλιματικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021, 12:49