Συμβούλιο της Ευρώπης: «Βάλτε φρένο στους… μεσάζοντες»!

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017, 12:03
Συμβούλιο της Ευρώπης: «Βάλτε φρένο στους… μεσάζοντες»!
Ανταπόκριση από Στρασβούργο: Νίκος Ρούσσης

Με απόφασή της, το πρωί της Πέμπτης, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τις κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Οργανισμού (και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης) να αποδείξουν ότι έχουν σε ισχύ ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, με το οποίο διασφαλίζεται πως υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μεσαζόντων και κρατικών λειτουργών.

Οι περισσότερες χώρες, όπως τονίζει η Επιτροπή Υπουργών, στερούνται τέτοιας νομοθεσίας, με αποτέλεσμα οι «ομάδες συμφερόντων» ή μεμονωμένοι «μεσάζοντες», να μπορούν να επηρεάσουν, κατά το δοκούν των συμφερόντων τους, κυβερνητικές αποφάσεις ή σχετικά νομοθετήματα.

Η Επιτροπή Υπουργών, το εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, προτείνει στις κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Οργανισμού τη δημιουργία ενός Μητρώου Διαφάνειας, που θα είναι δημόσιο και φιλικό προς χρήση από τους ενδιαφερόμενους, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα και το αντικείμενο ενδιαφέροντος, των «μεσαζόντων» ή «ομάδων συμφερόντων», που φέρονται να επηρεάζουν κυβερνητικές αποφάσεις.

Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί κανονισμός δεοντολογικής συμπεριφοράς των πάσης φύσεως «μεσαζόντων» και θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω «ομάδες συμφερόντων» δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας, τονίζει η Επιτροπή.

Απευθυνόμενη, δε, η Επιτροπή στο Δημόσιο των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης) προειδοποιεί ότι, για να αποφευχθούν κίνδυνοι επηρεασμού των αποφάσεων των δημοσίων αρχών, από μεσάζοντες ή ομάδες συμφερόντων, θα πρέπει να θεσπισθούν μέτρα ελέγχου και τιμωρίας της συμπεριφοράς εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων που αρνούνται να αποκαλύψουν αφανείς δωρεές ή υπηρεσίες που έλαβαν, για την ικανοποίηση των επιδιώξεων των διαμεσολαβούντων!

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017, 15:09