Από το πρωί ελεύθερες αναλήψεις μετρητών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 12:29
Από το πρωί ελεύθερες αναλήψεις μετρητών
Με το που μπήκε ο Οκτώβριος καταργήθηκαν για την πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στις συναλλαγές με τις τράπεζες. Ειδικότερα, αφέθηκαν ελεύθερες οι αναλήψεις μετρητών από τους πολίτες, δίδοντας τη δυνατότητα στη χώρα να επιστρέψει στην τραπεζική και συναλλακτική καθημερινότητα.

Έτσι, από σήμερα επιτρέπονται χωρίς κανέναν περιορισμό:

- Αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από ATM από τις τράπεζες στην Ελλάδα. Στις αναλήψεις περιλαμβάνονται και αυτές που γίνονται με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

- Αναλήψεις μετρητών σε ξένο νόμισμα από τράπεζες στην Ελλάδα.

- Αναλήψεις μετρητών από τράπεζες στο εξωτερικό, με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για τις αναλήψεις αυτές, ωστόσο, υπάρχει όριο μέχρι 5.000 ευρώ (σε ευρώ ή ισόποσο σε ξένο νόμισμα), ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID) και ανά τράπεζα.

- Η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, όπως και η εξόφληση επιταγών με μετρητά.

- Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος. Το όριο για τις αγορές αυτές καθορίζεται από τη σύμβαση που έχει ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Ωστόσο, τα παραπάνω ισχύουν μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις από τις οποίες γίνεται η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Επομένως, απαγορεύεται η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (από τράπεζες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην Ελλάδα) για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος, εάν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) από τράπεζα του εξωτερικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών καρτών γίνεται σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού. Η συναλλαγή μπορεί να επιτραπεί μόνο αν δοθεί ειδική προς τον σκοπό αυτόν άδεια από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

- Η χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας από κάτοχό τους που βρίσκεται στο εξωτερικό για αγορές στο εξωτερικό. Το όριο καθορίζεται από όσα προβλέπει η σύμβαση του κατόχου με την τράπεζα και κινείται εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

- Οι ίδιες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα και για αγορές από το internet, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβαση του πελάτη με την τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, απαγορεύονται οι εξής συναλλαγές: 1) μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό. 2) αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες, 3) συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια, 4) αγορές σε κοσμηματοπωλεία, 5) αγορές υπηρεσιών εστίασης, 6) πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, 7) προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού), 8) γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν σε πορνογραφικό υλικό.

- Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών ή/και προπληρωμένων καρτών αλλοδαπών τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, τόσο για αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών, εντός των ορίων που προβλέπει η σύμβαση του πελάτη με την εκδότρια τράπεζα.

- Το άνοιγμα λογαριασμού και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID). Επιτρέπεται, επίσης, η ενεργοποίηση αδρανούς λογαριασμού.

- Η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε τράπεζα (συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής / εξόφλησης ανοιχτών δανείων και ορίων).

- Η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη προθεσμιακής κατάθεσης.

- Επιτρέπονται πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, στις εξής περιπτώσεις: α) αν πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α' 65), ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα ή αν είχε αποδεδειγμένα υποβάλει έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή τους, καθώς και β) αν του απονέμεται για πρώτη φορά σύνταξη μετά τις 22/07/2016, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

- Απαγορεύονται πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζομένους, εφόσον ο λογαριασμός που χρεώνεται για την πληρωμή μισθοδοσίας τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και οι λογαριασμοί που πιστώνονται τηρούνται σε τράπεζες του εξωτερικού. Από τον περιορισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε τράπεζα που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας εγγράφως την ιδιότητά τους

Στα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών επιτρέπεται η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών, καθώς και η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό. Τα ίδια ισχύουν και για τους υπαλλήλους των αναφερόμενων στην παρ. 16 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2015 ΠΝΠ διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επίδειξης της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 13:50