Το 2017 άλλαξε τον επενδυτικό χάρτη της Ευρώπης

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, 13:55
Το 2017 άλλαξε τον επενδυτικό χάρτη της Ευρώπης
Με βάση τα στοιχεία της της ετήσιας έκθεσης της ΕΥ, European attractiveness survey, παρά τις ανησυχίες σχετικά με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) και την ευρύτερη πολιτική αβεβαιότητα, οι επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 6%, οριακά κάτω από το 7% που καταγράφηκε το 2016.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε τη θέση του ως κορυφαίος προορισμός για τις ΑΞΕ το 2017, με βάση τον αριθμό των έργων (1.205).

Δεδομένου ότι εξακολουθεί να προσελκύει την πλειονότητα των εισερχόμενων επενδύσεων στην Ευρώπη – ιδιαίτερα στο χρηματοοικονομικό και τον ψηφιακό τομέα – η έρευνα αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της χώρας ως προς την ευρύτερη ελκυστικότητα της Ευρώπης.

Η Γερμανία εξακολουθεί να προσελκύει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, αλλά, λόγω της αυστηροποίησης των ρυθμίσεων της αγοράς εργασίας και του αυξανόμενου κόστους, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων μειώθηκε στο 6% έναντι 12% το 2016.

Η Γαλλία κατέγραψε θεαματική αύξηση 31% σε ετήσια βάση, με 1.019 έργα ΑΞΕ το 2017, καλύπτοντας το κενό ως προς τη Γερμανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της γαλλικής κυβέρνησης.

Η Ισπανία, μετά από πολύ θετικές επιδόσεις το 2016, υποβαθμίζεται κατά μία θέση στην 6η, καταγράφοντας μείωση των ΑΞΕ κατά 23% σε ετήσια βάση.

Η Ολλανδία (-17%), η Ρουμανία (-5%) και η Ιρλανδία (-4%), περιλαμβάνονται, επίσης, στις χώρες που κατέγραψαν μείωση μεταξύ των 15 κορυφαίων χωρών ως προς τον αριθμό των ΑΞΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, 13:55