Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Οι επενδύσεις στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται ξεπερνώντας σύντομα τη μείωση που παρουσίασαν το 2012 (11%), σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μικροσκόπιο», της Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Η έκθεση εντοπίζει τις σημαντικότερες τάσεις και ευκαιρίες του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τους επενδυτές, τους φορείς ανάπτυξης, καθώς και τους υπευθύνους στρατηγικής, επισημαίνει τα ζητήματα που παρεμποδίζουν την πρόοδο και προτείνει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών.

Επίσης, η έκθεση διαπιστώνει ότι παρά την πρόσφατη μείωση των επενδύσεων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χάνουν τον «ιδιαίτερο» χαρακτήρα τους για να γίνουν περισσότερο «συνηθισμένες», καθώς 118 χώρες έχουν ήδη θέσει τους στόχους τους σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την ίδια στιγμή η δημόσια ζήτηση για καθαρή ενέργεια αυξάνεται συνεχώς.

H Jane Allen, Επικεφαλής των υπηρεσιών του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Deloitte παγκοσμίως σχολιάζει: «Οι επενδύσεις στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως είναι πιθανό να παραμείνουν υποτονικές και στο προσεχές διάστημα. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, ο κλάδος θα είναι πιο ελκυστικός, καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και το κόστος περιορίζεται. Εντωμεταξύ, οι επενδυτές πρέπει να επιλέξουν τις θέσεις τους με σύνεση γιατί η κατάσταση δεν προβλέπεται να βελτιωθεί τόσο σύντομα.»Η έκθεση περιγράφει πέντε κρίσιμα σημεία για τα οποία ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων θα οδηγήσουν στη λύση στο εγγύς μέλλον. Πρόκειται για τα ακόλουθα:

1. Γεφυρώνοντας το χάσμα της διαφοράς κόστους με τα ορυκτά καύσιμα - Τα ορυκτά καύσιμα έλαβαν σχεδόν το διπλάσιο ποσό από χρηματοδοτήσεις της κυβέρνησης σε σχέση με το συνολικό ποσό των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2012. Αυτό ισοδυναμεί με το σύνολο των 523 δισ. δολαρίων σε επιδοτήσεις που δόθηκαν παγκοσμίως, σε αντίθεση με τα 269 δισ. δολάρια του συνόλου των επενδύσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2012.

2. Παρατείνοντας την «επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου» - Η «επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου» έχει δημιουργήσει ένα νέο κύμα αβεβαιότητας σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα πώς μπορεί να περιοριστεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος ή αλλιώς, πώς μπορεί να παραταθεί η «επανάσταση» αυτή. Κατά κάποιο τρόπο, η κατάσταση είναι αναπόφευκτη: είναι απίθανο η ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να βελτιωθεί όταν οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται σε τόσο χαμηλά επίπεδα όσο τα σημερινά.

3. Αξιολογώντας τις επενδύσεις σε υποδομές - Σε πολλές περιπτώσεις, ο κύριος αποτρεπτικός παράγοντας για τις επενδύσεις είναι η έλλειψη ενός ρυθμιστικού πλαισίου κατάλληλου για να διασφαλίζει οικονομικές αποδόσεις. Αυτό οδηγεί στο ερώτημα αν τελικά συμφέρει οικονομικά περισσότερο η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ενέργειας, η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της υπάρχουσας υποδομής, ή η επένδυση σε νέες υποδομές της «Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης».

4. Σχετικά με τις επιχορηγήσεις - Τουλάχιστον 118 χώρες έχουν υποβάλλει αιτήσεις για επιχορηγήσεις για θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις αρχές του 2012, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2012», ενώ 109 χώρες έχουν ακολουθήσει πολιτικές για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πολιτικές αυτές πιο συχνά συνδέονται με τις χρεώσεις που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Feed In Tarrifs – FIT) (σε τουλάχιστον 65 χώρες) και τις απαιτήσεις σχετικών χαρτοφυλακίων (σε τουλάχιστον 18 χώρες και 53 άλλους οργανισμούς).

5. Υπακούοντας την ενεργειακή «δημοκρατικοποίηση» - Οι συμβατικές εταιρίες ενέργειας θα πρέπει να διαχειριστούν και να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους. Την ίδια στιγμή θα πρέπει επίσης, να κατευθυνθούν προς μια αγορά στην οποία η κεντροποιημένη παραγωγή και διανομή ενέργειας έχουν ολοένα και μικρότερη ζήτηση, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να παράγουν τη δική τους ενέργεια.«Είναι σημαντικό για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας οι επενδυτές, οι φορείς ανάπτυξης και οι κυβερνήσεις να κατανοήσουν το εξελισσόμενο σκηνικό του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο προοπτικών στο οποίο θα βασίσουν τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις», σχολίασε η Allen. «Οι επιχορηγήσεις, η περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη και η καινοτομία πρόκειται να συνεχίσουν να είναι αναγκαίες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Οι εταιρίες θα πρέπει να αξιοποιούν τις επιχορηγήσεις, όπου είναι αυτό εφικτό, αλλά θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν στρατηγικές, που θα λαμβάνουν υπόψη την ενδεχόμενη σταδιακό τερματισμό τους. Το σημερινό χαμηλό κόστος του φυσικού αερίου στη Βόρεια Αμερική και η προσμονή ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο θα καταστείλει επίσης, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βραχυπρόθεσμα. Αυτό ωστόσο, είναι πιθανό να διευκολυνθεί, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου θα εξισορροπήσουν από την αυξανόμενη ζήτηση.»

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013, 17:31