ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κερδών το α’ τρίμηνο του έτους

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015, 10:01
ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κερδών το α’ τρίμηνο του έτους
Σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων του κατέγραψε ο όμιλος ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 71,9 εκατ. ευρώ έναντι 70,7 εκατ. του αντιστοίχου τριμήνου του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,7%.

Αύξηση κατά 101,7% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι 9,1 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9%.

Τα κέρδη έπειτα από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ από 5,5 εκατ. αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 66,8%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας περιόδου είναι μειωμένος κατά ποσό 1,5 εκατ. ευρώ λόγω αντιστροφής πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί στα προηγούμενα έτη για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2008, 2009 και 2010, έλεγχος ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του Μαΐου 2015.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015, 10:07