Προτάσεις φορολογικής πολιτικής από το Ε.Β.Ε.Α.

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011, 13:50
Προτάσεις φορολογικής πολιτικής από το Ε.Β.Ε.Α.
Tη μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο 15%, τη διατήρηση σταθερής φορολογικής πολιτικής τουλάχιστον για μια πενταετία και την κατάργηση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων προτείνει, μεταξύ άλλων, μελέτη που εκπόνησαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Βαρουφάκης και Τάσος Πατώκος, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), Κ. Μίχαλος, ανέφερε στην ομιλία του ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει σύμμαχο την αγορά και να σταματήσει να βλέπει σαν εχθρό τον ιδιωτικό τομέα, διότι η εικόνα της φορολόγησης των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι ψευδής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μίχαλος: «Ούτε ως χώρα έχουμε φορολογικούς συντελεστές στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων φοροδιαφεύγει. Η χώρα μας βρίσκεται στη χειρότερη θέση από τις ανταγωνίστριές της χώρες στον δείκτη της φιλικότητας προς τις επιχειρήσεις ως συνάρτηση της συνολικής τους επιβάρυνσης, όπως η φορολογία, τα τέλη και οι εισφορές.

Σε ό,τι αφορά στα φορολογικά συστήματα γενικότερα, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά των αναπτυγμένων χωρών όπως της Γερμανίας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε, ενώ φαινομενικά έχουν μέσους ή και υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, στην ουσία αυτοί παρακάμπτονται με διάφορους τρόπους και ψιλά γράμματα, δίνοντας στις επιχειρήσεις τους σημαντικά φορολογικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ακόμη και σε χώρες που έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά φόρου από την Ελλάδα, η ουσιαστική φορολογική επιβάρυνση, με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι χαμηλότερη απ’ ό,τι στη χώρα μας, μια και οι χώρες αυτές υιοθετούν λιγότερο πολύπλοκα φορολογικά συστήματα και με λιγότερο έντονη γραφειοκρατία».

Ο καθηγητής κ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι η επιλογή του ποσοστού 15% είναι συμβολική, για να δείξει η κυβέρνηση την πρόθεσή της να αποδείξει η Ελλάδα ότι είναι έτοιμη να προβεί σε επιθετικές κινήσεις, για να προστατέψει την επιχειρηματική της βάση. Ο συνδυασμός, μάλιστα, των προτάσεων, πρόσθεσε, θα βοηθούσε σημαντικά στη μείωση της αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και τους κράτους.

Οι προτάσεις χωρίζονται σε οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα και είναι αναλυτικά οι εξής:

Προτάσεις οικονομικού χαρακτήρα:

- Μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο 15%.

- Διατήρηση του συντελεστή αυτού για τουλάχιστον μια 5ετία ή έως ότου η Ε.Ε. συμφωνήσει να εναρμονίσει (ίσως στο πλαίσιο ενός Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας) τους συντελεστές.

- Άμεση μείωση του ποσοστού προβεβαίωσης από 50% σε 20%, σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής.

- Κατάργηση του φόρου οχημάτων και νομική δέσμευση των Ο.Τ.Α. να περιορίσουν στο επίπεδο του πληθωρισμού τις αυξήσεις των δημοτικών τελών.

- Σε συνδυασμό με τα Α1 και Α4, δέσμευση του κράτους να περιοριστεί ο συντελεστής επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων (ως προς τον τζίρο τους) από ένα επίπεδο άνω του 50% (που ισχύει σήμερα) σε επίπεδο που να μην ξεπερνά το 40% και αντιστρόφως ανάλογο με την αύξηση των συνολικών δημόσιων εσόδων από τις επιχειρήσεις (ως ποσοστό του Α.Ε.Π.).

Προτάσεις διοικητικού, πειθαρχικού και θεσμικού χαρακτήρα:

- Δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλει στις επιχειρήσεις τον διαχωρισμό των εισπραχθέντων ποσών του Φ.Π.Α. από τα υπόλοιπα έσοδα των επιχειρήσεων (sequestration) και άμεση απόδοσή του στο κράτος.

- Άμεση εφαρμογή της νέας Οδηγίας για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές που προβλέπει την εντός 60 ημερών καταβολή των οφειλών του Δημοσίου στις επιχειρήσεις, με επί πλέον πρόβλεψη για αυτοματοποιημένες ρήτρες εναντίον του Δημοσίου σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας.

- Εξασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διάρκεια εφοριακών ελέγχων τόσο στην έδρα μιας επιχείρησης όσο και στις εφορίες. Π.χ. νομική επιβολή υπηρεσιακής μαγνητοφώνησης όλων των συνομιλιών μεταξύ ελεγκτών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων, με δικαίωμα του κάθε μέρους να επικαλεστεί τα μαγνητοφωνημένα αρχεία σε κάθε διοικητική/δικαστική εξέταση.

- Κατάργηση των χρηματικών ορίων άρσης του απόρρητου ή δίωξης για παρακράτηση Φ.Π.Α.. Εφόσον η Πολιτεία κρίνει ότι έχει αποδείξεις εναντίον μιας επιχείρησης για απόκρυψη εσόδων ή προσπάθεια φοροδιαφυγής, έστω και για 1 ευρώ, να δύναται να προσφύγει στα δικαστήρια.

- Κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσα από τη θεσμοθέτηση αυτο-πληροφόρησης του Δημοσίου.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011, 13:50