Το ΥΠΟΙΚ για τα 24.700 εμβάσματα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, 11:21
Το ΥΠΟΙΚ για τα 24.700 εμβάσματα
Σταθερό στη θέση του για το ξεκαθάρισμα των 24.700 εμβασμάτων στο εξωτερικό για την περίοδο 2009 - 2011, που εκκρεμεί από το τέλος του 2012, εμφανίστηκε με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων αλλά και δημοσιευμάτων περί καθυστέρησης και ολιγωρίας σε ό,τι αφορά σε μεγάλα ποσά τα οποία δεν συνάδουν με τις φορολογικές δηλώσεις των κατόχων τους, το υπουργείο τονίζει ότι:

- προχώρησε στην επεξεργασία των στοιχείων και την αποστολή επιστολών προς τους φορολογουμένους στο τέλος του 2012, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους είχαν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν τα χρήματα των εμβασμάτων να το κάνουν.

- η προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων, στην ειδική εφαρμογή που φτιάχτηκε από τη ΓΓΠΣ, επεκτάθηκε, ώστε να δοθεί σε όλους η δυνατότητα ανταπόκρισης, χωρίς αποκλεισμούς

- η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που ανέλαβε την εκπόνηση του σχεδίου ελέγχου έχει αναπτύξει αναλυτικό ελεγκτικό σχεδιασμό, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση

- σύμφωνα με αυτόν το σχεδιασμό, οι πρώτες υποθέσεις δόθηκαν ήδη στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ώστε να δημιουργηθούν τα σωστά ελεγκτικά πρωτόκολλα και να ελεγχθεί κεντρικά η νομική βάση των υποθέσεων

- έχει γίνει πλήρης ανάλυση των στοιχείων των υποθέσεων, ώστε να στοχευθούν οι σημαντικότερες και οι πιο ουσιαστικές από αυτές και να ελεγχθούν οι μεγαλύτερες από το ΚΕΦΟΜΕΠ και οι μικρότερες από τις κατά τόπους ΔΟΥ

- οι πρόσφατες αποφάσεις σε σχέση με τα κριτήρια στόχευσης και τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή ολοκλήρωση των ελέγχων και, ως εκ τούτου, έπρεπε να ολοκληρωθεί η σύνταξη και υπογραφή τους πριν να εκκινήσει η διαδικασία ελέγχου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, 12:05