ΟΠΑΠ: Αναπροσαρμογή στο χρονοδιάγραμμα επένδυσης κεφαλαίων από το ΚΟΔ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, 19:38
ΟΠΑΠ: Αναπροσαρμογή στο χρονοδιάγραμμα επένδυσης κεφαλαίων από το ΚΟΔ

Την αναπροσαρμογή, για τη χρήση του 2019, του χρονοδιαγράμματος επένδυσης των κεφαλαίων που έχει αντλήσει μέσω κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκ. ευρώ, με βάση την αναπροσαρμογή του χρονισμού υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος μέσα στο 2018, ανακοίνωσε η ΟΠΑΠ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, «η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 26.03.2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια του οποίου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα με το προϊόν του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ 200εκ., η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε με την από 28.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, κατά την από 26.03.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2018 χρησιμοποιήθηκε συνολικά για επενδύσεις ποσό ευρώ 38,8εκ. αντί του προβλεπόμενου ύψους ευρώ 49,5 εκ. λόγω αναπροσαρμογής του χρονισμού υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.

Ειδικότερα, η Εταιρεία επένδυσε σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό ευρώ 18,5 εκ., σε VLTs ποσό ευρώ 14,1 εκ. και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service "SSBTs" & Virtual games ποσό ευρώ 6,2εκ.

Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα επένδυσης των κεφαλαίων για τη χρήση 2019 αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα και διαμορφώνεται ως εξής: η Εταιρεία θα επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό ευρώ 23,4εκ., σε VLTs ποσό ευρώ 3,5εκ. και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service "SSBTs" & Virtual games ποσό ευρώ 3,8εκ.».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, 19:38