Τα 11 βήµατα για να επιλέξετε τον πάροχο ρεύµατος που σας ταιριάζει

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018, 16:27
Τα 11 βήµατα για να επιλέξετε τον πάροχο ρεύµατος που σας ταιριάζει
Παρά τα προβλήµατα, τα εµπόδια αλλά και τα πισωγυρίσµατα, η αγορά του ηλεκτρισµού –και από φέτος και η αγορά του φυσικού αερίου– έχει απελευθερωθεί, µε αποτέλεσµα σήµερα να υπάρχουν αρκετές προσφορές και ελκυστικές προτάσεις για τους καταναλωτές που αναζητούν να µειώσουν το ενεργειακό βάρος του νοικοκυριού τους.

Το "κλειδί", πάντως, για τη σωστή και πετυχηµένη αλλαγή προµηθευτή είναι η ενηµέρωση και η σύγκριση που θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ο καταναλωτής, ανιχνεύοντας τις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες και βρίσκοντας το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Πώς µπορούµε να κάνουµε µια σωστή έρευνα αγοράς;

Στην αναζήτηση του παρόχου ενέργειας καλό θα είναι να έχουµε υπόψη ορισµένες συµβουλές και πληροφορίες που πιθανόν να µην είχαµε προσέξει όσο δεν υπήρχαν στην αγορά εναλλακτικές.

Τι κάνουµε, λοιπόν, εάν θέλουµε να δούµε εάν µας συµφέρει η αλλαγή προµηθευτή και πώς θα επιλέξουµε τον πάροχο που µας ταιριάζει καλύτερα;

Βήµα 1

Εξοικειωθείτε µε τον λογαριασµό ρεύµατος

Ο λογαριασµός περιλαµβάνει τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις, που είναι κοινές για όλους τους προµηθευτές, και τις ανταγωνιστικές χρεώσεις προµήθειας ενέργειας, που διαφέρουν ανάλογα µε τον πάροχο.

Η ανταγωνιστική χρέωση στη ΔΕΗ αποτελείται από: Το πάγιο + κατανάλωση ενέργειας επί τη µοναδιαία ανταγωνιστική χρέωση (ευρώ/KWh).

Η ΔΕΗ διαφοροποιεί την ανταγωνιστική χρέωση ανάλογα µε το αν η τετραµηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει ή όχι τις 2.000 KWh. Η ανταγωνιστική χρέωση αυξάνεται από 0,0946 σε 0,10252 ευρώ/KWh αν η τετραµηνιαία κατανάλωση είναι υψηλότερη των 2.000 KWh.

Σε περίπτωση εµπρόθεσµου καταναλωτή, η ΔΕΗ εφαρµόζει έκπτωση 15% επί του ανταγωνιστικού σκέλους του τιµολογίου. Αυτή η πρακτική, της επιβράβευσης συνέπειας, εφαρµοζόταν ήδη πριν από τη ΔΕΗ από πολλούς παρόχους, αυτούσια ή µε κάποιες αναπροσαρµογές.

Βήµα 2

Εξοικειωθείτε µε τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσής σας

Συγκεντρώστε τους λογαριασµούς ενός ή δύο ετών. Δείτε τις διακυµάνσεις που έχετε µεταξύ καλοκαιριού και χειµώνα. Εντοπίστε ποια είναι η µέγιστη κατανάλωση ανά τετράµηνο και διαπιστώστε εάν και πότε υπερβαίνετε το όριο των 2.000 KWh το τετράµηνο.

Εδώ, για παράδειγµα, εάν το καλοκαίρι έχετε µεγαλύτερη κατανάλωση, σας συµφέρει να αλλάξετε πάροχο την άνοιξη και να εκµεταλλευτείτε τις προσφορές για χαµηλότερη χρέωση τους πρώτους µήνες του συµβολαίου.

Εντοπίστε αν έχετε νυχτερινό τιµολόγιο (αναφέρεται ως Γ1Ν στον λογαριασµό του βασικού παρόχου), καθώς και την ισχύ της παροχής σας (kVΑ), µονοφασική ή τριφασική. Η συναφής αναφορά είναι η ένδειξη 8 ή 24, αντιστοίχως, στις ενδείξεις µετρητή του λογαριασµού.

Βήµα 3

Υπολογίστε το όφελος

Ο πιο αντικειµενικός και σωστός τρόπος για να υπολογίσετε το όφελος είναι να υπολογίσετε το κόστος σε ετήσια βάση. Έχει σηµασία να υπολογίζετε την ετήσια κατανάλωση, αφού αρκετοί πάροχοι προσφέρουν χαµηλότερες χρεώσεις τούς πρώτους µήνες.

Επίσης, για να κάνετε σωστή σύγκριση, πρέπει να υπολογίσετε και την έκπτωση που λαµβάνετε εάν είστε συνεπής καταναλωτής.
Βήµα 4

Προσοχή στο πάγιο

Έχει σηµασία να δείτε κάθε πότε εφαρµόζεται το πάγιο. Στη ΔΕΗ το πάγιο είναι τετραµηνιαίο. Εάν ο πάροχος εφαρµόζει το πάγιο κάθε µήνα, τότε µπορεί να επηρεάζει σηµαντικά το συνολικό κόστος.

Βήµα 5

Προσοχή στις ρήτρες και τις πρόσθετες χρεώσεις

Σε κάποια τιµολόγια υπάρχουν ρήτρες οριακής τιµής του συστήµατος. Πρακτικά, η ρήτρα αυτή θέτει κάποια συγκεκριµένα όρια στη χονδρεµπορική τιµή του ρεύµατος, πέραν των οποίων ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόσθετη χρέωση.

Καλό θα ήταν να αποσαφηνιστούν το περιεχόµενο της ρήτρας και οι συνθήκες ενεργοποίησής της και να δοθεί στους καταναλωτές ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για το ύψος της επιβάρυνσης κατά το τελευταίο έτος. Εξετάστε, επίσης, αν υπάρχει ειδική, πρόσθετη χρέωση για το κόστος εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τι συνεπάγεται σε επίπεδο ετήσιας επιβάρυνσης.

Βήµα 6

Προσοχή στις δεσµεύσεις και την πρόωρη λήξη συµβολαίου

Ενηµερωθείτε για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης (ετήσια, 18µηνη ή διετής, αορίστου χρόνου), αν υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραµονής και τι ακριβώς συνεπάγεται η αποχώρησή σας πριν από τη λήξη του συµβολαίου σε διάφορα χρονικά σηµεία. Καθώς η αλλαγή αυτή επιφέρει κάποια κόστη στους προµηθευτές, συχνά εφαρµόζεται µια αναδροµική εκκαθάριση, καταργώντας την ειδική έκπτωση και επαναφέροντας το βασικό τιµολόγιο ή µια ποινή πρόωρης αποχώρησης για το εναποµείναν διάστηµα.

Βήµα 7

Μάθετε για την εγγύηση

Ελέγξτε το ύψος της εγγύησης και αν υπάρχει µερική ή πλήρης απαλλαγή υπό προϋποθέσεις, όπως η ενεργοποίηση πάγιας εντολής.

Βήµα 8

Πως θα χρεωνεστε: κλιµακωτά ή µε ενιαάα χρέωση;

Ελέγξετε αν η χρέωση παραµένει σταθερή ή αν µεταβάλλεται εφόσον υπερβείτε ένα συγκεκριµένο όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης. Η παράµετρος αυτή µπορεί να είναι σηµαντική για εσάς, αν θέλετε να αποφύγετε τις απότοµες διακυµάνσεις στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασµού σας, σε περίπτωση που η κατανάλωσή σας υπερβεί ένα συγκεκριµένο όριο (π.χ., 2.000 ΚWh/τετράµηνο).

Βήµα 9

Πρόσθετες παροχές

Πέρα από τη µείωση του λογαριασµού του, ο καταναλωτής µπορεί να συναξιολογήσει συµπληρωµατικές παροχές, όπως συνδυαστικά πακέτα µε άλλες υπηρεσίες (ασφαλιστική κάλυψη, τηλεπικοινωνία, καθώς και φυσικό αέριο προσεχώς) ή πόντους επιβράβευσης.

Βήµα 10

Αξιοπιστία και ποιότητα

Μια θεµελιώδης παράµετρος είναι η αξιοπιστία των παρόχων και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Οι πάροχοι έχουν αναπτύξει αναβαθµισµένες υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθηµερινότητα των πελατών τους και είναι φιλικές για το περιβάλλον, όπως η ηλεκτρονική εκδοχή λογαριασµού, η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης µέτρησης, η µηνιαία πληρωµή λογαριασµών, η διαφάνεια των χρεώσεων στον λογαριασµό, η έκδοση πράσινων πιστοποιητικών κ.λπ.

Βήµα 11

Εξοφλήστε τον παλιό πάροχο

Προκειµένου να µπορέσετε να αλλάξετε προµηθευτή και να επωφεληθείτε από τα πρόσθετα οφέλη, είναι απαραίτητο να εξοφλήσετε τον τωρινό προµηθευτή σας ή να προβείτε σε διακανονισµό για τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018, 16:27