Σε επιτήρηση η μετοχή της "Ευρωσύμβουλοι"

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018, 18:06
Σε επιτήρηση η μετοχή της "Ευρωσύμβουλοι"
Τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (GRS439003005) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, όπου εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η μεταφορά των μετοχών θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 Μαΐου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018, 18:06