Επί τάπητος οι αλλαγές στο Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, 18:09
Επί τάπητος οι αλλαγές στο Δημόσιο
Για θέματα του σχεδίου νόμου που αφορά στην οργάνωση της δημοσίας διοίκησης, καθώς και για τις απολύσεις 15.000 υπαλλήλων έως το 2014 και την ένταξη 12.500 υπαλλήλων στο σχέδιο κινητικότητας ενημέρωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη.

Συζήτησαν ακόμα και για την ανάγκη «να αντιμετωπιστούν άμεσα θεσμικές και νομικές ανωμαλίες και αδικίες που αναπαράγουν φαινόμενα πελατειακής συναλλαγής σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα».

Εξετάστηκε ο σχεδιασμός για την ένταξη 12.500 υπαλλήλων στο σχέδιο της κινητικότητας, σε συνέχεια της αξιολόγησης δομών του Δημοσίου και στο πλαίσιο της ορθολογικής ανακατανομής του ανθρώπινου δυναμικού εκεί όπου, όπως λένε, εντοπίζονται πραγματικές ανάγκες.

Επίσης, εξετάστηκε και ο σχεδιασμός για τις απολύσεις 15.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2014, με τις αντίστοιχες διαδικασίες και «δεξαμενές» και κυρίως μέσα από την αξιολόγηση και την κατάργηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που θα αναλάβει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διευκόλυνση των αποχωρήσεων με τη δυνατότητα εθελούσιας εξόδου για τους υπαλλήλους που εντάσσονται σε διαθεσιμότητα ή κινητικότητα, είτε με την εξαγορά πλασματικών χρόνων, εφόσον δεν κατοχυρώνεται πλήρης σύνταξη, είτε με αποζημίωση.

Τέλος, αναλυτική αναφορά έγινε και στην ανάγκη βαθιάς και ποιοτικής ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, εφόσον οι σχεδιαζόμενες αποχωρήσεις συνοδευτούν με ισάριθμες προσλήψεις νέων και καταρτισμένων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν περάσει από αξιοκρατικές διαδικασίες.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, 18:12