Φάμελλος: Η Ελλάδα φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα βιολογικής ποικιλότητας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, 16:42
Φάμελλος: Η Ελλάδα φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα βιολογικής ποικιλότητας
«Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα βιολογικής ποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, «ο πλούτος των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και η ποικιλία των τύπων οικοτόπων που υπάρχουν στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της πολυποίκιλης γεωμορφολογίας, των διάφορων κλιματικών τύπων και της συνεύρεσης ειδών από τρεις διαφορετικές ηπείρους, την κατατάσσουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη βιοποικιλότητα, αλλά και με τις μεγαλύτερες ευθύνες για τη διαφύλαξή της».

Ο κ. Φάμελλος στον χαιρετισμό αναφέρει τα εξής: «Ενδεικτικά, στη χώρα μας καταγράφονται περισσότερα από 6.000 είδη και υποείδη φυτών (πολλά από τα οποία ενδημικά), περισσότερα από 400 είδη πουλιών (φωλεάζοντα, μεταναστευτικά, διαχειμάζοντα), δεκάδες είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων είδη που έχουν εξαφανιστεί από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο) και 27.000 ασπόνδυλα, μεταξύ των οποίων 4.000 ενδημικά, ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 15.000 ασπόνδυλα, που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί».

Όπως επισημαίνει, «η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας συμπίπτει χρονικά με τα 25α γενέθλια της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 του Συμβουλίου, γνωστότερη ως “Οδηγία των Οικοτόπων”, αλλά και του προγράμματος LIFE. Η χώρα μας, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Οδηγιών οικοτόπων και ορνιθοπανίδας υποστήριξε την αναγκαιότητα, αλλά και την ουσιαστική εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών».

Ειδικότερα, χαρακτήρισε το LIFE ως «το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την εκπόνηση δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των προβλέψεων των παραπάνω Οδηγιών».

Μάλιστα ξεκαθάρισε, ότι «το LIFE θα πρέπει να διατηρηθεί ως βασικό μέσο χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, να ενισχυθεί με περισσότερους πόρους, αλλά και να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες για διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς σε πολλές χώρες του νότου, όπως στην Ελλάδα, οι κύριες δράσεις αφορούν στη διατήρηση του υφιστάμενου βιολογικού πλούτου και όχι στην αποκατάσταση, που κοστίζει και πολύ περισσότερο».

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη και διατήρηση του οικολογικού πλούτου της Ελλάδας, που αποτελεί αξία για όλη την Ευρωπαϊκή οικογένεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, 16:43