Η σεξουαλικότητα μετά τον καρκίνο του μαστού

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015, 06:44
Η σεξουαλικότητα μετά τον καρκίνο του μαστού
Η επίδραση της εικόνας σώματος στη σεξουαλικότητα είναι ευρέως γνωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα που έχουν υποστεί μια βίαιη κι απότομη τροποποίηση της εικόνας του σώματος, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις ατυχήματος ή αντικαρκινικής θεραπείας. Ένα αντιπροσωπευτικότατο παράδειγμα είναι αυτό των ασθενών με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε μαστεκτομή. Ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή, η επίπτωση της μαστεκτομής στη σεξουαλική ζωή των γυναικών αναμένεται να είναι μεγάλη από τη στιγμή που το γυναικείο στήθος είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη γυναικεία σεξουαλικότητα.

Μια ομάδα ερευνητών εξέτασε πρόσφατα την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία, ο βαθμός της επίδρασης που έχει η εικόνα σώματος των γυναικών μετά από μαστεκτομή στη σεξουαλική τους σχέση με το σύζυγο τους, εξαρτάται από την ικανότητα του ζευγαριού να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και να προσαρμόζεται στις αλλαγές.

Στη μελέτη συμμετείχαν 135 γυναίκες που είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους για τον καρκίνο του μαστού και οι οποίες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εικόνα σώματος, την πρακτική αντιμετώπισης προβλήματος στο πλαίσιο του συζυγικού βίου, καθώς και τη σεξουαλική σχέση με το σύζυγό τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως και οι τρεις παράμετροι που εξετάστηκαν με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου σχετίζονταν μεταξύ τους. Βρέθηκε μάλιστα ότι οι αρνητικές πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων στο πλαίσιο του συζυγικού βίου που περιλάμβαναν συμπεριφορές αποφυγής κι ενοχής επηρέαζαν σημαντικά την επίπτωση της εικόνας σώματος στη σεξουαλική σχέση. Οι θετικές πρακτικές αντιμετώπισης από την άλλη, δε βρέθηκε να επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη εικόνα σώματος, βρέθηκε, όμως, να σχετίζονται με τη σεξουαλική σχέση των δύο συζύγων.

Είναι σημαντικό οι ειδικοί που έρχονται αντιμέτωποι με την επίδραση της εικόνας σώματος των γυναικών μετά από μαστεκτομή στη σεξουαλική σχέση να εξετάσουν τους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και την προσαρμοστική ικανότητα του ζευγαριού.

Η προαγωγή των θετικών πρακτικών αντιμετώπισης του συζυγικού στρες που εμποδίζουν τις συμπεριφορές αποφυγής και το αίσθημα ενοχής μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες μετά από μαστεκτομή να ανακτήσουν τη σεξουαλικότητά τους.


Supportive Care in Cancer
January 2015
www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015, 06:44